2015-2019 metų projektai

knygos

Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai.
Atminties institucijos. Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai

2019 m. Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija  bibliotekose: (DI) ir (EI)“

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) finansuojamos veiklos „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ projektas „Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“.

Projekto veiklomis bus siekiama plėtoti tarptautines ir tarpinstitucines partnerystes ir tobulinti viešųjų bibliotekų kompetencijas dirbtinio  (DI) ir emocinio (EI) intelekto srityse. Planuojama suorganizuoti  Tarptautinę bibliotekininkų bendruomenės konferenciją ir atvirą dialogą tarp bibliotekininkų, sociologų, psichologų ir informacinių technologijų specialistų 2019 m. gegužės 27-29 dienomis Nidoje (konferencijos programa).

2018 m. Bibliotekų tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių

Bibliotekų tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių

Tikslas – sukurti efektyviai funkcionuojantį tarpinstitucinį tinklą įgyvendinant tarptautinio lygmens iniciatyvas ir bendras kultūros, švietimo ir turizmo sektorių ateities strategijas, stiprinti bibliotekų srities darbuotojų tarptautinę komunikaciją ir inovatyvių paslaugų plėtrą.

2017 m. Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautiniai mobilumo vizitai Portugalijos bibliotekose

Tikslas – stiprinti bibliotekų srities darbuotojų komunikaciją tarptautiniu lygmeniu, plėtoti bibliotekinių paslaugų inovacines veiklas, gerinti vadovaujančių darbuotojų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijas, tobulinti edukacines programas bibliotekose identifikuojant jas kaip turizmo traukos objektus.

2016 m. Tarptautiniai gerosios patirties susitikimai „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“

Tikslai:

  1. Motyvuoti Lietuvos viešąsias bibliotekas tarptautiniam tarpinstituciniam dialogui, skatinti kūrybiškai perduoti ir perimti patirtį bei ją pritaikyti įvairiose bibliotekų veiklose
  2. .Susipažinti su Suomijos bibliotekų teikiamomis paslaugomis, verslumo propagavimo ir skatinimo būdais, naujomis veiklos formomis pritraukti verslo investicijas į savo bibliotekas, sukurti verslo atstovų susitikimų ir informacijos erdves.

2016 m.Bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimas: e-investicijos, patirtys ir galimybės

Tikslas – plėtojant tarptautinę partnerystę bibliotekų sektoriuje, organizuojant kvalifikacines priemones viešųjų bibliotekų vadovams ir darbuotojams, didinti e-paslaugų kokybę ir bibliotekų išteklių prieinamumą visuomenei.

2015 m. Tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forumas „Atvira biblioteka“

Tikslai:

  1. Stiprinti tarptautinį įvairių regionų bibliotekų bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas Lietuvos ir užsienio bibliotekoms skleisti savo unikalią ir pažangiąją patirtį.
  2. Motyvuoti bibliotekas tarpinstituciniam dialogui, skatinti kūrybiškai perimti tarptautinę Slovėnijos bibliotekų patirtį ir ją pritaikyti įvairiose bibliotekų veiklose.
  3. Garsinti Lietuvos vardą ir skatinti užsienio šalių domėjimąsi Lietuva.