2019 m. rugsėjo 10 d. tarybos posėdis

2019 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis.

Asociacijos tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai:

  1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“ nauda ir poveikis bendruomenei. Elektroninės apklausos rezultatai.
  2. Tarptautinės tarpinstitucinės žinių dalijimosi praktikos Ispanijos viešosiose bibliotekose LT-ESP organizavimas.
  3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų tarptautinių ryšių plėtra.
  4. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių dalyvavimas X tarptautiniame bibliotekininkų forume Lvove (Ukraina) rugsėjo 18-21 dienomis.
  5. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 2020 metų projektai ir svarbiausi darbai.
  6. Jungtinės veiklos sutarties su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ ir VSĮ „Informacinių technologijų institutas“ vykdymas. Pirmųjų metų gyventojų mokymo rezultatai.
  7. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus veiklos prioritetai. Susitikimas su Skyriaus vadove Rasa Januševičiene.
  8. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų regionų modelio projektas. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkės Emilijos Banionytės įžvalgos.