Apskrito stalo diskusijos

2020 m. sausio  mėn.  visoje Lietuvoje vyko apskrito stalo diskusijos, skirtos aptarti skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo aspektus pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Susitikimų metu buvo aptariami 2019 metais pasiekti rezultatai, dalinamasi gerąja mokymų organizavimo praktika tarp savivaldybių viešųjų bibliotekų, aptariami iššūkiai, galimi jų sprendimai bei 2020 metų siekiai. Susitikimuose dalyvavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai ir jų atstovai.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (www.prisijungusi.lt), finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Skaitmeninio raštingumo mokymus organizuoja: asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT),  UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“.