Asociacijai 25-eri metai

Prieš 25-erius metus, 1999 m. sausio 5 d., Kaune, įvyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos steigėjų susirinkimas, kuriame SVARSTYTA dėl Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos steigimo.

Susirinkime dalyvavo Zenonas Vaškevičius, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius, Danutė Karlienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių centrinės bibliotekos direktorė.

Vienbalsiai NUTARTA įsteigti savivaldybių viešųjų bibliotekų asociaciją ir kviesti kitas bibliotekas į ją jungtis.

Jau 25-erius metus Asociacija sėkmingai įgyvendina savo MISIJĄ – vienyti ir stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų pozicijas, užtikrinant aukštos kokybės paslaugas, siekiant didžiausio žinomumo bei patrauklumo visuomenėje. Šiandien Asociacija vienija 60 Lietuvos viešųjų bibliotekų.

1999-2012 m. Asociacijai vadovavo Zenonas Vaškevičius, ilgametis Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius, nuo 2012 m. gegužės mėn. Asociacijos vairą perėmė prezidentė Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio miesto savivaldybės M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė.

Dalinamės 1999 m. nuotrauka iš seminaro Amsterdame (viršuje), kuriame dalyvavo viešųjų bibliotekų vadovai, tarp jų visi trys Asociacijos steigėjai: Zenonas Vaškevičius, Danutė Karlienė ir Vida Garunkštytė.