Asociacijos narių išvyka į Italiją

Italija

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, įgyvendindama projektą „Lietuvos ir Italijos informacijos paslaugų sektoriaus inovacijų integracija „INObiblioteka“ pagal Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos strategijos 2022-2024 metams V tikslo „Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą 7 priemonę „Plėsti tarptautinius ryšius su kitų šalių bibliotekomis, kitomis institucijomis“, rugsėjo 24 – spalio 4 dienomis suorganizavo tarptautinius  kvalifikacijos kėlimo susitikimus su Italijos Castelli Romani konsorciumo vadovybe. Į susitikimus vyko 22 savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai.

Lietuvos bibliotekų atstovus pasitiko konsorciumo direktorius Giacomo Tortorici, apibūdindamas regiono kultūrinius ypatumus ir tai, kad bibliotekininkai čia yra tūkstantmetės kultūros paveldėtojai ir puoselėtojai. Susitikime dalyvavo tarybos narys Roberto Libera, kuris  pristatė vietinį bibliotekų tinklą ir jo inovatyviausius projektus.

Genzano di Roma „Carlo Levi“  savivaldybės bibliotekoje abiejų šalių kolegos diskutavo apie mobilaus paslaugų teikimo modelį ir aptarė savanorių mainų perspektyvas. Vadovų patirties dialogas „Pandemijos COVID19 iššūkiai ir taikyti mechanizmai bibliotekose“ atskleidė bibliotekų svarbą bendruomenėms. Abiejų šalių bibliotekas pandemijos laikotarpis paveikė identiškai – mažėja vartotojų skaičius, lankomumas ir dokumentų išduotis. Genzano di Roma bibliotekoje vyko profesinė  patirties dalijimosi diskusija  „Veikla ir paslaugos, skirtos socialinės rizikos žmonių, neįgaliųjų integracija į visuomenę“. Italai susidomėjo Lietuvoje vykdomu projektu „Biblioteka visiems“, kuris mažina socialinę atskirtį ir bibliotekų prieinamumą įvairių gebėjimų žmonėms Lietuvoje. Lietuvos bibliotekų vadovai susipažino su botanikos sodu Natural_mente, kur įrengti sensoriniai takai relaksacijai, kviečiami lankytis psichinių ir intelekto sutrikimų turintys lankytojai, organizuojami įvairūs renginiai, vyksta praktiniai užsiėmimai.

Grottaferrata bibliotekoje susipažinta su MedialLibraryOnline nacionaline skaitmeninio skolinimo bibliotekoms platforma, o kolegoms italams pristatyta Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema. Be abejo, Italijos bibliotekoms labai svarbus kultūros ir istorijos pavaldo kaupimas ir populiarinimas.  Tuo klausimu visos bibliotekos labai intensyviai bendradarbiauja su mokyklomis. Dažnoje bibliotekoje yra mini muziejai su vertingais eksponatais.

Vellerti bibliotekoje buvo pristatytas išskirtinės leidybinės veiklos ir leidiniai apie Senovės fonde saugomus pergamentus ir rankraščius, siekiančius XI a. Bibliotekos direktorius Leonardo Ciocca džiaugėsi, kad biblioteka įkurta buvusio Karmino vienuolyno patalpose. Po 2016 m. restauracijos  vienuolynas tapo knygų, muzikos ir meno vieta.

Rocca Priora bibliotekoje – kultūros centre mūsų laukė merė Anna Gentili ir merės pavaduotoja Carmen Zorani. Čia diskutuota apie kultūros ir turizmo sektorių bendradarbiavimą. Pati biblioteka įsikūrusi  išskirtinėje vietovėje, renovuotame istoriniame pastate, netoli miesto rotušės. Unikalu tai, kad tame pačiame pastate veikia ir biblioteka, ir muziejus. Iš bibliotekos terasos atsiveria įspūdingi Simbruinio ir Prenestini kalnų kraštovaizdžiai.

Susitikimai su kolegomis italais atskleidė bibliotekų veiklos panašumus – informacijos sklaida, kultūrinė veikla, socialinės atskirties mažinimas ir, savaime suprantama, informacijos prieinamumas kuo platesnei auditorijai. Tačiau Italijos bibliotekos turi didžiulį privalumą: jos įsikūrusios istorinėse vietovėse, siekiančiose Antikos laikus, jos gyvena istorijoje ir saugo savo paveldą.

Be profesinių susitikimų, Lietuvos bibliotekų vadovams buvo suorganizuota kultūrinė programa, kurios metu lankyti muziejai, galerijos, istorinės Italijos vietos.