Bibliotekos praveria duris skaitytojams

Vyriausybei sušvelninus karantino reikalavimus, bibliotekos atnaujino savo darbą. Šiuo laikotarpiu bibliotekų lankytojų aptarnavimas organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimu Nr. V – 974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“.

Bibliotekos į renginius, mokymus, edukacijas lankytojų pakviesti dar negali, tačiau teikia leidinių užsakymo ir skolinimo į namus paslaugas.

Atvėrę duris, bibliotekos sulaukė didelio pasiilgusių knygų skaitytojų dėmesio. Džiugu, kad ir karantino laikotarpiu neišblėso poreikis skaityti.

Asociacijos tarybos informacija