Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Biblioteka įkurta 1941 metais. Tuo metu ji vadinosi „Švenčionių apskrities Ignalinos valsčiaus biblioteka“ (Liaudies g.). 1950 metais Ignalinai tapus rajono centru, biblioteka buvo pertvarkyta į Ignalinos rajoninę biblioteką (Laisvės g. 40). 1952 metais įkurta vaikų rajoninė biblioteka. (Laisvės g. 45) 1960-1963 m. keičiantis rajono teritorijos riboms, prie Ignalinos rajono buvo prijungta dalis Dūkšto ir Švenčionių rajonų teritorijų. Šiose teritorijose buvusios bibliotekos perėjo Ignalinos rajoninės bibliotekos priklausomybėn.

1972 m. visi tuometiniai rajono ūkiai jau turėjo bibliotekas. 1975 m. buvo užbaigtas bibliotekų steigimo planas, rajone buvo 50 bibliotekų. 1977 m. rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę rajono biblioteką su centralizuotu bibliotekų valdymu, bendru spaudinių fondu, naujai įkurtais skyriais ir 37 filialais.( Laisvės g.) Vaikų rajoninė biblioteka 1977 metais reorganizuota į centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyrių. 1984 m. Biblioteka persikėlė į erdvesnes patalpas M. Melnikaitės gatvę 20/1( dabar Atgimimo g. 20/1).
1995 m. priėmus Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, buvo pakeistas bibliotekos pavadinimas. Ji tapo Ignalinos rajono savivaldybės viešąja biblioteka, įgijo juridinio asmens teises.

2006 metais buvo pradėti viešosios bibliotekos pastato renovacijos darbai. 2008 metų rudenį darbai buvo baigti ir spalio 8 dieną biblioteka pradėjo darbą renovuotame pastate.

Bibliotekos veikloje daug permainų atnešė projektas „Bibliotekos pažangai“ 2008 – 2011 m., kurį įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Bilo ir Melindos Geitsų fondas aprūpinęs kompiuterine technika ir suteikęs galimybę Ignalinos viešojoje bibliotekoje bei kaimo filialuose įdiegti nemokamą interneto prieigą.

Šiuo metu Ignalinos viešosios bibliotekos sistemoje yra 1 miesto, 19 kaimo filialų, 5 bibliotekinio aptarnavimo punktai.

Viešojoje bibliotekoje ir 20 filialų sukaupta beveik 180 tūkstančių knygų ir kitų dokumentų. Bibliotekų fondais naudojasi 5 tūkst. vartotojų (32 % rajono gyventojų). Prenumeruojame 101 pavadinimų periodinius leidinius.

bibliotekos interneto svetainė