Įvyko virtualus Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkimas

susirinkimas

Sausio 10 d. 10 val. įvyko virtualus Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkimas, moderuojamas Asociacijos prezidentės Danguolės Abazoriuvienės.

Susirinkimo pradžioje visus pasveikino ir pagrindines bibliotekų veiklos aktualijas pristatė LR Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė.

Apie viešųjų bibliotekų ir LR specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo galimybes kalbėjo antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas Benas Aldakauskas. Jis pristatė socialinę kampaniją „Duoti ar neduoti?“, iš bibliotekų tikimasi kuo didesnės šios iniciatyvos sklaidos. „Džiaugiamės, kad specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė dėmesį į bibliotekos kaip bendradarbiaujančios institucijos svarbą“, – akcentavo D. Abazoriuvienė.

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos Licencijų skyriaus vadovas Mindaugas Budvytis pristatė asociacijos siūlymą viešosioms bibliotekoms.

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorė Inga Davidonienė ir vartotojų skyriaus vadovė Ligita Vasalauskaitė kalbėjo apie garsinių knygų galimybes ir bendradarbiavimą su viešosiomis bibliotekomis, pristatė gerąsias tarptautines patirtis.

Naujas galimybes – kvalifikacijos tobulinimo programą apie skaitmeninio raštingumo įgūdžius bibliotekos darbuotojams, pristatė Laura Grinevičiūtė, asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ ir Rita Šukytė, asociacijos „Langas į ateitį“ vadovės.

Susirinkimo metu bendru sutarimu išrinkta nauja Asociacijos tarybos narė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos vadovė.

Sveikiname Mildą ir linkime prasmingų darbų.

Daugiausia diskusijų sukėlė kiekvienam vadovui aktualus klausimas LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo įstatymas. Temą pristatė ir į klausimus atsakinėjo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkės Greta Gruzdytė ir Rima Varnienė.