Kretingos r. savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

Kretingos r. savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

1935 m. Kretingoje įkurta pirmoji valstybinė viešoji biblioteka, 1936 m. Vyriausybės išleisto bibliotekų įstatymo pagrindu priskirta IV eilės viešajai bibliotekai.
Nuo 1945 m. – Kretingos valstybinė masinė biblioteka. Įsikūrusi Kęstučio g. 25 name, vėliau veikusi Vytauto g. 4 pastate, 1946 m. persikėlė į Rotušės a. 4, o 1957 m. – į Vilniaus g. 3 patalpas. 1957 m. pradėti organizuoti pirmieji renginiai bei spaudinių parodos.
Nuo 1959 m. Kretingos rajoninė masinė biblioteka pradėjo vykdyti rajono bibliotekų metodinio centro funkcijas. 1959–1976 m. sparčiai augo bibliotekos statistiniai rodikliai, skirtas didesnis patalpų plotas tame pačiame name.
1977 m. – Kretingos rajono centrinė biblioteka. Plečiantis bibliotekos funkcijoms, administracija ir metodikos skyriai persikėlė į Vilniaus g. 2.
1985 m. skaitytojų aptarnavimo skyrius persikėlė į Vytauto g. 54 patalpas, o 1991–1992 m. Kretingos rajono centrinė biblioteka palaipsniui įsikūrė Vilniaus g. 8 pastato patalpose.

Vėl keičiasi bibliotekos pavadinimai: 1996 m. tampa Kretingos rajono savivaldybės viešąja biblioteka, o 1997 m. – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka.

Nuo 1995 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, kurios tikslai – informacinių paslaugų modernizavimas, socialinės atskirties mažinimas, skaitymo skatinimas ir kt.

Nuo 2001 m. Biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS), pradėtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas http://libis.kretvb.lt. 2002 m. buvo sukurta Bibliotekos interneto svetainė www.kretvb.lt, joje teikiama kraštotyros informacija, pradėtas publikuoti nuo 2005 m. kuriamas elektroninis leidinys „Kretingos personalijų žinynas“, nuo 2012 m. rengiamos virtualios parodos, skirtos žymių kraštiečių jubiliejams paminėti.

2006 m. sausio 1 d. Bibliotekoje išduotas pirmasis bendras elektroninis LIBIS skaitytojo pažymėjimas ir iki 2012 m. Skaitytojų aptarnavimo sistema (SAP) įgyvendinta visuose bibliotekos filialuose.

2008 m. Kretingos miesto centre pradėti naujo Bibliotekos pastato statybos darbai.

2008 m. pradėta kurti, o nuo 2010 m. svetainėje www.kretingosenciklopedija.lt veikianti, „Kretingos krašto enciklopedija“ – pirmasis elektroninis leidinys, kuriame pateikiama susisteminta informacija apie Kretingą ir jos rajoną.

2008–2012 m. Biblioteka dalyvavo nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“, kurio rezultatas – kompiuterizuota viešoji biblioteka ir visi jos filialai, 2010 m. Bibliotekoje pradėti rengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai Kretingos rajono gyventojams.

2010 m. skaitytojų patogumui prie įėjimo į Biblioteką sumontuota speciali knygų grąžinimo dėžė.

2012 m. laimėtas projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursas „Bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“, sukurta naujo dizaino ir funkcionalumo Bibliotekos interneto svetainė.

2013 m. Bibliotekoje pradėta atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ veikla.

2015 m. laimėtas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomas projektas „Bibliotekos pažangai 2“, kurio pagrindu įkurtas Edukacinis kūrybinių medijų centras, to paties projekto dėka Biblioteka partnerio teisėmis dalyvauja Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos projekte „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės – krašto pažinimui“, kurdama interaktyvų „Krašto paveldo gidą“ (www.krastogidas.lt).

2015 m. Biblioteka mini 80-ies metų veiklos jubiliejų.

Vadovai:

Bronė Karbauskaitė–Sakalauskienė, Kretingos viešosios bibliotekos vedėja, 1935 m.

Stasė Mikniūtė–Kiaunienė, Kretingos viešosios bibliotekos vedėja, 1957 m.

Lilijana Šerpytienė, Kretingos rajoninės bibliotekos vedėja, 1965 m.

Kęstutis Rudys, Kretingos rajono centrinės bibliotekos direktorius, 1977 m.

Birutė Pupinienė, Kretingos rajono centrinės bibliotekos direktorė, 1982 m.

Aldona Kerpytė, Kretingos rajono viešosios bibliotekos direktorė, 1988 m.

Birutė Karčauskienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė, 2009 m.

bibliotekos interneto svetainė