Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka

Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

ĮKŪRIMAS

1937 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ministro J. Tankūno įsakymu Kupiškyje įsteigta valstybinė viešoji antros eilės biblioteka su skaitykla. Jos paslaugos buvo mokamos.

PASTATAI

Biblioteka įsikūrė J. Apšegos salėje (dabar Vilniaus g.). Vėlesniais metais buvo kilnojama iš vienų patalpų į kitas.
1950 m. kartu su kraštotyros muziejumi, kultūros namais ir kitomis įstaigomis ji įsikūria dabartinėse patalpose – buvusioje žydų sinagogoje (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3a).
1984 m. bibliotekai atitenka visas sinagogos pastatas.
2017m. liepos 1d. biblioteka laikinai (renovuojant senąjį pastatą) perkelta į Kupos pradinės mokyklos pastatą (Krantinės g. 24)

VADOVAI

Pirmasis vedėjas – Česlovas Skaraitis.
Per 70 metų biblioteka turėjo 14 vedėjų, direktorių. Ilgiausiai dirbo Ona Indrelienė ir Kostė Kleniauskienė.
1986–2007 m. bibliotekai vadovavo Danguolė Tamulevičienė.
2007-11-05–2016-08-26 bibliotekai vadovavo Daiva Bubulienė.
2016-08-27–2017-01-02 bibliotekai laikinai vadovavo Lina Matiukaitė.
Nuo 2017-01-03 bibliotekos direktorius Algirdas Venckus.

PERTVARKOS

1950 m. viešoji biblioteka pavadinama rajonine biblioteka, prie jos įsteigiamas vaikų literatūros skyrius.
1951 m. vaikų literatūros skyrius perorganizuojamas į rajoninę vaikų biblioteką, kuri veikia iki 1962 m.
1964 m. atkuriama rajoninė vaikų biblioteka.
1977 m. vyksta masinių bibliotekų centralizacija: rajoninė biblioteka tampa rajono centrine biblioteka su 5 skyriais ir 28 filialais, rajoninė vaikų biblioteka – centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriumi.
1992 m. filialams perduodami 14 pradinių mokyklų bibliotekėlių knygų fondai.
1996 m. rajono centrinė biblioteka pavadinta Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka – SVB (įstaigos įregistravimo pažymėjimo Nr. KĮ 98-111 rsvb).
1996–1997 m. 8 viešosios bibliotekos filialai sujungiami su pagrindinių mokyklų bibliotekomis.
Nuo 2009 m. kovo 6 d. vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-02-05 sprendimu Nr. TS-14, ir Kupiškio VB direktorės 2009-03-06 įsakymu Nr. ĮV-22 filialai pervardinti padaliniais.
2016 m. rugpjūčio mėn. pradėta viešosios bibliotekos pastato renovacija.
Nuo 2017 m. liepos 4 d. viešoji biblioteka pradeda dirbti Kupiškio Kupos pradinės mokyklos pastate (Krantinės g. 24).

bibliotekos interneto svetainė