Lazdijų r. savivaldybės viešoji biblioteka – „Biblioteka- skaitmeninio raštingumo lyderė“ 2020 metų konkurso laimėtoja

Projekto „ Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai Lazdijų viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose tapo neatsiejama bibliotekos darbo dalis. Mokymų metu rajono gyventojus skatinama   įgyti įgūdžių ir reikalingų žinių saugiai ir atsakingai naudotis internetu. 2020 m. buvo apmokyta 1302 gyventojai. Suburta 63 mokymų grupės.

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose įrengtose viešosiose interneto prieigose ne tik teikiamos  konsultavimo, individualaus mokymo paslaugos, gyventojai kviečiami pasisemti skaitmeninio raštingumo lektorių sudarytose mokymų grupėse. Sudarant mokymų grupes  glaudžiai bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba prie LR SADM Lazdijų skyriumi. Kartu dirbant per 2020 m. apmokyta  243 darbo ieškantys Lazdijų rajono gyventojai. Beveik kiekvieną mėnesį apmokyta  po 1-2  grupes. Užimtumo tarnybos specialistė Jovita Kunigiškytė ir lektorės derina aktualias temas užimtumo tarnyboje esantiems gyventojams.

Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto dalyviai   įsijungė į skaitmeninio raštingumo mokymus ir sėkmingai pagilino žinias. Aktyviai ir produktyviai bendradarbiaujama su Būdviečio, Seiliūnų, Stebulių, Verstaminų, Vidzgailų, Viktarino bendruomenėmis. Mokymuose dalyvavo apie 220 bendruomenių narių. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai  ir seniūnijų specialistai taip pat prisidėjo prie mokymų dalyvių rinkimo. Bibliotekos direktorė  Renata Rudienė dalyvaudama pasitarimuose dažnai primindavo ir ragindavo visus aktyviai dalyvauti mokymuose. Mokymuose dalyvavo ir gyventojai ir seniūnijų specialistai. Aktyvus bendradarbiavimas vyksta ir asmeniškai kalbant su žmonėmis, juos kviečiant ateiti bent į vienus mokymuos, padrąsinant ir kviečiant mokytis toliau. Nuoširdus padrąsinantis lektorių žodis įtraukia žmones ir toliau mokytis ir nebijoti išbandyti naujoves. Aktuali tema – bendravimas interneto pagalba. Daugelio gyventojų artimieji gyvena užsienyje, o ir karantino metu gyvenant Lietuvoje tai aktualus bendravimo būdas. Išmokę bendrauti kompiuterio ar išmanaus telefono  pagalba dauguma pareiškia norą mokytis ir kitų paslaugų. Puikių sėkmės istorijų yra ne viena. Antai Būdviečio seniūnijos gyventoja, aktyvi bendruomenės narė Rita  (lektorė Asta Mickevičienė) dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems „Planuokime laisvalaikį internetu“, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis su kitais“, „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“, „Pristatymų rengimas“, „Inovatyvus savęs pristatymas“.  Rita ilgą laiką buvusi bedarbė, dalyvaudama mokymuose, įgijo žinių, padrąsinta lektorės ir dalyvavusių mokymuose dalyvių  įsigijo Individualios veiklos pažymą ir susikūrė sau darbo vietą.  Lazdijų rajono gyventojai Janutė ir Vitas pradėjo mokytis nuo pradedančiųjų programos „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“.  Šie žmonės aktyviai ir drąsiai įsijungė ir į sekančius mokymus „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“ ir „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“.  Mokymų metu išmokę naudotis elektroninėmis paslaugomis pradėjo naudotis Esveikatos portalu, pasitikrinti, kiek kainuoja gydymas ir svarbiausia išdrįso atsiskaityti už telefono, elektros, komunalines  paslaugas internetu. Lektorėms džiugu, kad gyventojams gali suteikti žinias, kurios palengvina kasdieninį gyvenimą. Dauguma besimokiusiųjų mokesčius moka, registruojasi pas gydytojus ir apsiperka internetu.  To ir siekiama šiuo projektu.

Buriant gyventojus į mokymų grupes, labai svarbi informacijos sklaida. Informacija platinama Lazdijų mieste daugiabučių namų pašto dėžutėse. Individualiuose pokalbiuose su  bendruomenių nariais, bibliotekų lankytojais paduodant jiems informaciją (skrajutę) apie projektą, mokymų temas. Informacija dalijasi ir lektorių asmeninėse ir Prisijungusi Lietuva, Skaitmeninių lyderių/ konsultantų  tinklo FB paskyrose. Informacija apie vykstančius mokymus pasidalinta rajono įstaigų vadovų pasitarimuose  su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojais ir seniūnijų specialistais,  bibliotekos interneto svetainėje, Facebook paskyroje.

Lazdijų r. savivaldybės viešosios bibliotekos informacija