LSVBA Tarybos posėdis

Liepos 7 d. Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Z.Kusmickio padalinyje  įvyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai, susiję su bibliotekininkų bendruomenės atlyginimų didinimo tyrimu, asociacijos organizuojamais konkursais, tarptautinių projektų rengimu ir įgyvendinimu, asociacijos visuotinio susirinkimo organizavimu bei kt.

Posėdžiu metu  aptarti 2020 metų viešųjų bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimo tyrimo rezultatai, akcentuojant savivaldybių prisidėjimą prie valstybės skirtų lėšų atlyginimų didinimui. Parengta tyrimo rezultatų suvestinė bus pateikta asociacijos nariams bei Kultūros ministerijai.

Nagrinėti asociacijos Metų nominacijų, Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ konkursų rezultatai ir organizavimo tvarka. Atsižvelgiant į vertinimo komisijos pastabas ir tarybos narių nuomonę, nutarta tobulinti Metų nominacijų konkurso nuostatus, tikslinti atskirų nominacijų aktualumą, išskirti atskirą nominacijų kategoriją viešųjų bibliotekų miesto padaliniams.

Taip pat buvo aptarta asociacijos 2020 metų parengtų ir pateiktų programoms tarptautinių projektų eiga. Nutarta rengti projektus 2021 metams, o šiais metais dėl neprognozuojamos epidemiologinės ir ekonominės situacijos tarptautinių išvykų nevykdyti.

Asociacijos visuotinį narių susirinkimą nutarta surengti š. m. rugsėjo 17 d. Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Pasitarimui pasibaigus tarybos nariai apsilankė Adelės ir Pauliaus Galaunių namuose – muziejuje.

Nuoširdi padėka Kauno miesto V.Kudirkos viešosios bibliotekos direktorei Nomedai Domeikienei už puikiai organizuotą ir svetingą priėmimą.

Asociacijos tarybos informacija