Nauji metai – nauji darbai

Sausio 9 d. LSVBA taryba rinkosi į pirmąjį šių metų posėdį, kuriame buvo aptarti šiuo metu bibliotekoms aktualiausi klausimai: ir dėl LR Bibliotekų įstatymo tam tikrų straipsnių pakeitimo, ir dėl savivaldybių darbuotojų atlyginimų didinimo. Tarybos nariai diskutavo ir dėl Metų nominacijų konkurso nuostatų pakeitimų bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo organizavimo. Nuspręsta visuotinį asociacijos narių susirinkimą šiais metais organizuoti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje balandžio 16-17 d. Aptarti ir bibliotekų tarpinstitucinių ir tarptautinių ryšių plėtros klausimai. Planuojama ir toliau teikti projektus Kultūros tarybai, ieškoti tarptautinių kontaktų.

Posėdis vyko svetingame Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filiale – Tradicinių amatų centre Houvalto dvare Maišiagaloje. Posėdžio pradžioje Asociacijos Prezidentė Danguolė Abazoriuvienė ir jos pavaduotoja Renata Rudienė pasveikino tarybos nares, kurios šventė jubiliejus (kadangi posėdžiai vyksta ne taip jau dažnai, tai buvo net trys jubiliatės, apdovanotos gėlėmis ir puikiomis skulptūrėlėmis su Asociacijos ženklu).

Po posėdžio, Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Miroslavas Voitiulevičius supažindino su savo vadovaujamos bibliotekos Maišiagalos struktūriniu padaliniu. Vėliau apžiūrėjome ir tame pačiame pastate įsikūrusio Tradicinių amatų centro erdves, sužinojome, kokie edukaciniai užsiėmimai čia organizuojami vietos gyventojams ir svečiams, išgirdome ir čia buvusio dvaro istoriją. Vakarėjant, šiltai asociacijos tarybos narius priėmęs Miroslavas Voitiulevičius visus palydėjo į Maišiagaloje veikiantį kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejų, kuris sužavėjo savo autentiškumu bei puikiu interaktyviu informacijos perteikimu lankytojams ir viso to darna.

Vyko puikus išvažiuojamasis posėdis, leidęs ne tik aptarti ir spręsti visai bibliotekininkų bendruomenei svarbius klausimus, bet ir atrasti ir susipažinti su Vilniaus krašto Maišiagalos miesteliu ir čia veikiančiomis kultūros įstaigomis.

LSVBA  informacija