Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Siekdama įamžinti buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo (1941–1944), žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 1995 m. įsteigė Bibliotekos premiją. Premijai gauti kas treji metai biblioteka skelbia meninės raiškos konkursą Mariaus Katiliškio kūrybos tematika, kurioje dalyvauti kviečiami Lietuvos kūrėjai.

2017 m. konkursas Bibliotekos premijai gauti skelbiamas jau septynioliktą kartą. Konkurso tema – „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“. Jaunieji kūrėjai nuo 15 iki 35 metų kviečiami siųsti konkursui rašto darbus, dailės kūrinius, vaizdo filmus, fotografijas. Darbai turi tiesiogiai ar netiesiogiai sietis su Mariaus Katiliškio gyvenimu, kūryba ir jo kūrinių problematika.

Darbai konkursui turi būti pristatyti su konkurso dalyvio anketa. Anketą ir konkurso nuostatus atsisiųsti prašome paspaudus šią nuorodą: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2017 m. premijos Mariui Katiliškiui atminti skyrimo nuostatai.

Bibliotekos premijos fondą sudaro iki 700 Eur, kuriuos skyrė Pasvalio rajono savivaldybė ir bibliotekos rėmėjai. Konkursinius darbus vertins konkurso komisija, kuri rinks premijų laimėtojus ir nuspręs premijų dydį. Darbus reikia pristatyti iki rugpjūčio 1 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai adresu: Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, 39149, arba el. paštu abz@erdves.lt

Bibliotekos premijos bus įteikiamos per renginį „Jaunimo muzikinis-literatūrinis šėlsmas Pasvalyje“, kuris vyks 2017 m. rugsėjo 7 d. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą.

bibliotekos interneto svetainė