Pirmasis naujos kadencijos Tarybos posėdis

tarybos posėdis

Gegužės 14 d. įvyko pirmasis naujos kadencijos Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis.

Išrinkti du Asociacijos prezidento pavaduotojai – Renata Rudienė, Lazdijų r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir Rūta Bagdonienė –  Panevėžio r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Asociacijos sekretorė – Daiva Kirtiklienė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė, finansininkė – Biruta Baronienė, Pasvalio viešosios bibliotekos vyr. buhalterė.

Patvirtintas ir LSVBA tarybos reglamentas, nustatytos pagrindinės Asociacijos veiklos kryptys: atstovavimo, bendradarbiavimo, ryšių su užsieniu, projektinės veiklos, kvalifikacijos kėlimo.

Prezidentės lūkesčiai – ne reprezentacinis, o konstruktyvus Tarybos darbas. Asociacija siekia būti ne išorės pokyčių stebėtoja, o aktyvia jų dalyve, viešųjų bibliotekų strategijos kūrėja. Todėl apsispręsta artimiausiu metu parengti 3 metų Asociacijos veiklos strategiją ir pateikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. Sudarytos darbo grupės, pasiskirstyta įpareigojimais:

Dokumentų rengimo ir įgyvendinimo grupė, vadovė Danguolė Abazoriuvienė; projektinės veiklos pogrupis, vadovė Renata Rudienė, nariai – Nomeda Domeikienė; dokumentų rengimo pogrupis, vadovė Rūta Bagdonienė, nariai – Vida Garunkštytė, Vilija Gilienė.

Komunikacijos grupė, vadovė Daiva Kirtiklienė; viešųjų ryšių pogrupis, vadovė Daiva Kirtiklienė, nariai – Daina Sutkevičienė, Rūta Bagdonienė; bendradarbiavimo su partneriais pogrupis, vadovas Jonas Grušas, nariai – Nomeda Domeikienė, Miroslavas Voitiulevičius; atstovavimo pogrupis, vadovė Danguolė Abazoriuvienė, nariai – Vida Garunkštytė, Renata Rudienė, Violeta Skierienė.

Neišvengta ir „karštų“ diskusijų. Skirtingi argumentai dominavo svarstant dokumentą „Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašas“ ir siūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su VIPT asociacija. Vis tik apsispręsta išlaikyti aukštos kvalifikacijos viešųjų bibliotekų vadovų siekiamybę ir pritarti kvalifikacinio magistro išsilavinimo taikymui. Taip pat priimti VIPT asociacijos pasiūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Tarybos nariai susipažino ir su naujai kuriamos LSVBA internetinės svetainės modeliu. Svetainę kūrė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka. Ji įsipareigoja rūpintis ir jos administravimu. Svetainėje galima bus rasti visą informaciją apie Asociacijos veiklą, partnerius, projektus ir t.t.

Posėdžio pabaigoje prezidentė Danguolė Abazoriuvienė palinkėjo Tarybai sėkmingo darbo, pasitelkti kuo daugiau kūrybingų ir aktyvių Asociacijos narių, nes tik kartu mes matomi, girdimi ir vertinami.

Ir nuoširdus dėkui kolegei Nomedai Domeikienei, kuri šiltai priėmė posėdžio dalyvius savo vadovaujamos Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos gražiame, jaukiame, ką tik atsinaujinusiame Girstupio padalinyje.