Rudenį pasitikome Asociacijos tarybos posėdžiu

Rugsėjo 10 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis.

Posėdžio pradžioje pasveikinta asociacijos Prezidentė Danguolė Abazoriuvienė su liepos mėnesį jai įteiktu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Asociacijos tarybos posėdyje dalyvavo ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vadovė Rasa Januševičienė, pristačiusi savo vadovaujamo skyriaus prioritetus. Buvo išsakyti pageidavimai dėl skyriaus veiklų: į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ko tikisi savivaldybių viešosios bibliotekos iš Bibliotekininkystės skyriaus.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė kartu su tarybos nariais dar kartą diskutavo dėl rengiamo Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų regionų modelio projekto.

Posėdyje buvo aptarti ir po tarptautinės konferencijos „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“ vykdytos apklausos rezultatai, su kuriais plačiau susipažinti galima asociacijos internetinėje svetainėje.

Diskutuota ir tartasi dėl tolimesnių veiksmų plėtojant tarptautinius ryšius bei planuojant 2020 metų projektus ir svarbiausius darbus.