Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pirmoji biblioteka 1920 m. buvo įsikūrusi miestelio centre, prie bažnyčios. 1944 metais per vokiečių antskrydį bažnyčia, o kartu su ja ir biblioteka, sudegė. 1946 m. biblioteka vėl pradėjo veikti ir įsikūrė Šalčininkų septynmetėje mokykloje, kurioje išbuvo iki 1949 metų. Jos vedėja dirbo Tatjana Solonenko. 1951 m. biblioteka buvo pavadinta Šalčininkų rajonine biblioteka. 1960 metais prie bibliotekos veikė 21 kilnojamoji biblioteka. 1961 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Marija Rasimavičienė. 1962 metais biblioteka reorganizuota į Šalčininkų miesto biblioteką. Respublikoje užėmė antrąją vietą ir už gerus darbo rezultatus apdovanota antrojo laipsnio diplomu. 1963 m. likviduota rajoninė Vaikų biblioteka ir prie miesto bibliotekos įkurtas Vaikų literatūros skyrius, kuriam vadovavo Nadežda Kovarskaja. 1976 metais Šalčininkų rajoninė biblioteka buvo perkelta į Šalčininkų Kultūros namų pastatą. Tais pačiais metais reorganizuota į Šalčininkų rajono centrinę biblioteką, o 1997 m. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuota į Šalčininkų rajono savivaldybės viešąją biblioteką.
Nuo 1999 m. iki 2016 m. biblioteka vadovavo Irena Šablinskaitė. Nuo 2017 m. bibliotekos direktorė yra Olga Mažeiko.

bibliotekos interneto svetainė