Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis

2018 m. rugsėjo 12 d. (trečiadienį),  11.00 val. Raseinių rajono savivaldybės Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo  g. 1) vyks Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis.

Posėdyje bus svarstomi projekto „Bibliotekų tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių“ įgyvendinimo bei dalyvavimo IX bibliotekų tarptautiniame forume Lvove klausimai. Planuojama aptarti  aktualius  bibliotekų veiklos dokumentus, kaip Naudojimosi biblioteka taisyklės, Asmens duomenų apsaugos aprašas, LIBIS nuostatai bei  Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašas. Taip pat pristatoma savivaldybių viešųjų bibliotekų patalpų būklės analizė, Asociacijos strategija ir tariamasi dėl Asociacijos žingsnių sprendžiant bibliotekininkų atlyginimų pakėlimo problemas.