Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas Marijampolėje

Balandžio 4 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai ir specialistai.

Renginio dalyvius pasveikino naujasis Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, kuris pasidžiaugė Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, kaip modernaus ir daugiafunkcio žinių centro, veikla bei kitų savivaldybių bibliotekų inovatyviu darbu, interaktyvių technologijų taikymu, vystant paslaugas gyventojams, tačiau linkėjo inovacijų labirintuose nepamiršti knygos ir skaitymo tradicijų ugdymo svarbos. Bibliotekininkų asociacijos bendruomenę 20-mečio proga sveikino Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Susirinkime dalyvavęs kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas puikiai įvertino aktyvią asociacijos, šiemet mininčios 20-metį, veiklą ir aptarė klausimus, kurie aktualūs didinant bibliotekų vaidmenį bei jų įvaizdžio stiprinimą, bibliotekų darbuotojų atlyginimų didinimą, kvalifikuotų specialistų rengimą bibliotekoms bei esamų specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Aleksandras Posochovas, Lietuvos Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos vadovas pristatė ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 m. strategijos projektą.

Susirinkimo dalyviams ir svečiams gerą nuotaiką kūrė Marijampolės vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“. Po jų pasirodymo tradiciškai buvo įteiktos Savivaldybių viešųjų bibliotekų Metų nominacijos. Už 2018 metų veiklą Savivaldybių viešosios bibliotekos ir jų padaliniai (filialai) buvo nominuoti 9-iose kategorijose. Apdovanojimus pristatė Metų nominacijų skyrimo komisijos pirmininkė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, apdovanojimus ir padėkas teikė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė ir pagrindinis konkurso rėmėjas UAB „Asseco“ generalinis direktorius Albertas Šermokas.

Asociacijos prezidentė D. Abazoriuvienė įteikė padėkos angelų skulptūrėles Zenonui Vaškevičiui – pirmajam asociacijos pirmininkui ir buvusioms asociacijos vadovėms – Danutei Karlienei ir Vidai Garunkštytei. Apdovanoti ir buvę bibliotekų vadovai, atvykę į šį susirinkimą.

Antroje renginio dalyje Susirinkimo dalyviams lektoriai pristatė pranešimus apie aktualius projektus, kuriant šiuolaikiškas ir modernias bibliotekas. Kalbėjo Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė, projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų vadovė, projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ pristatė Giedrė Čistovienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus vadovė, gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo aspektus aptarė Inga Žemaitienė, VIPT asociacijos direktorė.

Asociacijos revizoriaus ataskaitą, kuriai vienbalsiai buvo pritarta, pateikė Romas Kutka, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė apžvelgė asociacijos 20-ies metų veiklos pokyčius, buvo pristatyta ir vienbalsiai pritarta Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos strategija 2019–2021 metams.