Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas Vilniuje

Spalio 7-ąją Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinko Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nariai aptarti svarbiausius metų klausimus bei po trejų metų išrinkti naują asociacijos tarybą ir prezidentą. Susirinkime dalyvavo svečiai iš LR kultūros ministerijos, LR Seimo kultūros komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Pirmasis sveikinimo žodį tarė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gen. direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, savo kalboje pasveikino 100-metį skaičiuojančias Marijampolės Petro Kriaučiūno ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąsias bibliotekas bei 90-metį švenčiančią Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešąją biblioteką. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvos bibliotekos aiškiai parodė savo poziciją bei įtaką Covid-19 kontekste, greitai prisitaikydamos prie besikeičiančių darbo sąlygų ir visuomenės įtraukimo į virtualias bibliotekų veiklas, tokiu būdu patvirtinančios savo reikalingumą kultūros lauke. Galima teigti, kad savo kalboje prof. dr. R. Gudauskui paantrino LR Seimo kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis teigdamas, kad savivaldybėse, o ypatingai rajonuose, bibliotekos – svarbi gyvenimo dalis, tai pagrindinės kultūros ir švietimo įstaigos, formuojančios pasaulėžiūrą, prisitaikančios prie besikeičiančios visuomenės ir inovacijų.

Susirinkime dalyvavęs kultūros ministras Simonas Kairys savivaldybių bibliotekas įvardijo kaip pozityvumo ir šviesos židiniu bei puikiai įvertino aktyvią asociacijos veiklą. Aptarė klausimus susijusius su lėšų poreikiu knygoms ir darbuotojų algų didinimui: reaguojant į infliaciją žadėjo didinti darbuotojų atlygį 15 proc., finansuoti kvalifikacijos kėlimo klausimą, mat programoje jau yra patvirtintos priemonės šiam klausimui spręsti: „<..> o turint konkrečius uždavinius galima prieiti prie veiksmų ir finansavimo“. S. Kairys įteikė padėkas ilgametei Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovei Giedrei Bulgakovienei ir Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Renatai Rudienei už aktyvią veiklą asociacijoje.

Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais, Jolita Steponaitienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė ir  Emilija Banionytė, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė savo kalbose džiaugėsi asociacijos aktyvumu, veikla, bendrystėmis. Organizacijos tikisi ir toliau išlaikyti artimus ryšius bei įgyvendinti bendrus projektus, darbus, veiklas, kadangi, kaip teigė E. Banionytė: „turime eiti pirmyn, kad galėtume teikti geriausias paslaugas“.

Kvietimas jungtis į bendrus projektus

Ramunė Petuchovaitė,  EIFL viešųjų bibliotekų Inovacijų programos vadovė pristatė organizacijos veiklą ir pakvietė Lietuvos savivaldybių viešąsias bibliotekas dalyvauti kasmetiniame EIFL organizuojamame konkurse  „Inovatyviškiausios viešosios bibliotekos apdovanojimai“,  daugiau  informacijos apie konkursą ir paraiškų teikimą www.eifl.net

https://www.eifl.net/news/apply-now-eifl-public-library-innovation-award-2

Inga Mitunevičiūtė, Nac. M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo departamento vadovė pristatė projektą „Knygų startas“, kurio tikslas išugdyti pirmąją kartą skaitančią nuo pat gimimo. Projekto metu kiekvienas naujagimis gaus Knygų starto lauknešėlį, kuriame bus galima rasti knygeles, skirtukus, atvirukus ir pan. I. Mitunevičiūtė kvietė ir skatino savivaldybių viešąsias bibliotekas kuo aktyviau prisijungti prie projekto ir nešti skaitymo žinutę visiems naujagimių tėveliams!

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijų, Metų prizų įteikimo  iškilmės

Metų nominacijų statulėles, padėkas ir Metų prizų apdovanojimus įteikė Albertas Šermokas, UAB „Asseco Lietuva“ generalinis direktorius ir Danguolė Abazoriuvienė, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorija:

1. Inovacijų biblioteka – Šilalės r. savivaldybės viešąją biblioteką

2. Skaitymų inovatorė – Klaipėdos r. sav. J. Lankučio viešoji biblioteka

3. Partnerysčių biblioteka – Ignalinos r. sav. viešoji biblioteka

4. Biblioteka vaikų ir jaunimo draugas – Jonavos r. sav. viešoji biblioteka

Viešųjų bibliotekų miesto padaliniai (filialai)

1. Bendruomeniškiausia biblioteka – Kauno r. sav. viešosios bibliotekos padalinio Vilkijos biblioteka

2. Kūrybiškiausia biblioteka – Šiaulių m. sav. viešosios bibliotekos Šaltinėlio filialas

3. Biblioteka geriausias vaikų ir jaunimo draugas – Šalčininkų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Eišiškių m. filialas

Viešųjų bibliotekų kaimo padaliniai (filialai)

1. Bendruomeniškiausia biblioteka – Rietavo sav. I. Oginskio viešoji biblioteka Labardžių filialas

2. Kūrybiškiausia biblioteka – Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Vadžgirio filialas

3. Biblioteka geriausias vaikų ir jaunimo draugas – Lazdijų r. sav. Viešosios bibliotekos Teizų padalinys

Metų prizo nominacijos „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo lyderė“:

1. Pirma kategorija: gyventojų skaičius savivaldybėje iki 40000.

Metų prizo laimėtoja pripažinta Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

2. Antra kategorija: gyventojų skaičius savivaldybėje 40000 – 80000.

Metų prizo laimėtoja pripažinta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka;

3. Trečia kategorija: gyventojų skaičius savivaldybėje 80000 ir daugiau gyventojų.

Metų prizo laimėtoja pripažinta Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka;

Komisijos sprendimu papildomas specialusis prizas iškeliavo į Lazdijų rajono savivaldybės viešąją biblioteką, kaip nugalėtojai mažiausiųjų (iki 20 tūkst. gyventojų) savivaldybių kategorijoje.

Naujai išrinkta taryba

Po trejų metų atėjo laikas naujiems rinkimams, naujai tarybai ir naujiems darbams. Susirinkimo trečiojoje dalyje ketvirtai kadencijai iš eilės asociacijos prezidente perrinkta Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė. Asociacijos revizoriumi patvirtintas Algimantas Venckus, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.

Išrinkta naujos sudėties asociacijos taryba:

  1. Simona Žilienė, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
  2. Miroslavas Voitiulevičius, Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius;
  3. Violeta Skierienė, Plungės r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
  4. Rūta Bagdonienė, Panevėžio r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
  5. Nomeda Domeikienė, Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė;
  6. Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė;
  7. Jonas Grušas, Skuodo savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius;
  8. Meilutė Parnarauskienė, Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
  9. Vilija Gilienė, Vilkaviškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
  10. Daiva Kirtiklienė, Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė.