Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Karaokės erdvei įteikta nominacija Kūrybiškiausia biblioteka 2020

Spalio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame narių susirinkime Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialui (Trakų g. 20A) įteikta nominacija Kūrybiškiausia biblioteka 2020. Įkūrus pirmąją Lietuvoje unikalią Karaokės erdvę bibliotekoje, filialas apdovanotas už inovatyvias skaitymo skatinimo iniciatyvas, netradicinių bei virtualių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis paslaugomis. Renginio metu sveikino žodžius tarė LR Kultūros ministras S. Kairys, LR Seimo kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis, LSA atstovas J. Mickus, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos gen. direktorius prof. dr. R. Gudauskas, Bibliotekų tarybos pirmininkė E. Banionytė, LBD pirmininkė J. Steponaitienė. Metų nominacijų konkurso rėmėjas – „Asseco Lietuva“.

Karaokės erdvė visiems: nuo tradicijų iki kalbų mokymosi

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale 2020 m. įkurta pirmoji Lietuvoje unikali interaktyvi Karaokės erdvė. Tai nuolat veikianti 32 kv. m garsą izoliuojanti erdvė, sudaranti sąlygas sistemingai vykdyti patrauklias kultūrines, pažintines, kūrybines, edukacines, emocinio sveikatinimo veiklas. Karaokė knygoms tiek tiesiogiai, tiek per muzikinio švietimo paslaugas prisideda prie vaikų knygų skaitymo, raštingumo ugdymo, šeimų prasmingo laisvalaikio. Vykdant veiklas Karaokės erdvėje ypač didelis dėmesys skiriamas šeimoms auginančioms neįgalius vaikus. Greta garsinių skaitymų organizuojami ir terapiniai užsiėmimai emocinio intelekto ugdymui, kompetencijų tobulinimui. Karaokės užsiėmimai padeda nusiraminti, skatina lyderystę, kelia savivertę, lavina atmintį. Veiklos orientuotos į tradicines ir inovatyvias paslaugas. Prisidedama tiek prie skaitymo skatinimo netradicinėmis formomis, tiek siekiant mažinti atskirtį tarp negalios paliestų bei nepaliestų žmonių, didinant bendruomeniškumą, gerinant šeimų, auginančių neįgalius vaikus psichologinę būklę, laisvalaikio užimtumą. Tai ir unikalus būdas mokytis užsienio kalbų, panaudojant užsienio atlikėjų dainų tekstus. Karaokės erdvė – tai išskirtinė vieta, sujungianti daugybę skirtingų veiklų ir siekių, atvira įvairialypei miesto bendruomenei, atliekanti inovacijų kūrimo, kultūros, laisvalaikio, švietimo, socialines funkcijas.

Biblioteka apdovanota jau ketvirtą kartą

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka Metų nominacijų konkurse laimi jau ketvirtą kartą. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse Bibliografijos-informacijos skyriui buvo įteikta Draugiškiausia biblioteka 2013 nominacija. „Saulės“ filiale įkūrus Komiksų centrą suteikta nominacija Originaliausių inovacijų biblioteka 2015. Taip pat Rėkyvos filialas pripažintas Netradicine biblioteka 2017 už inovatyvią veiklą, panaudojant IT technologijos, netradicinių, paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis. Taigi Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra ne tik bendruomenės susibūrimo ir žinių centras, tai – kūrybiška, inovatyvi, tradicijas ir naujoves sujungianti, iššūkių nebijanti biblioteka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos informacija