Šiaulių r. savivaldybės viešoji biblioteka

Šiaulių r. savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Biblioteka — tai kultūros visuma, kuri apima žinias, informaciją, mokymą, bendravimą, tobulėjimą, patyrimą, moralę, teisę, meną.

Šiaulių rajoninė biblioteka įsteigta 1951 metais. 1995 metais, priėmus naująjį Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

MISIJA — būti bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru, plėtoti lavinimosi visą gyvenimą galimybes bibliotekose, tenkinti rajono bendruomenės informacinius poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI — užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų teikimą bendruomenės nariams; vykdyti su Šiaulių rajonu susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą; aktyviai dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime.

BIBLIOTEKOS VIZIJA — siekti, kad Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai taptų atvira viešoji erdvė skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ar išsilavinimo žmonėms, būtų modernios ir aprūpintos naujausiomis technologijos priemonėmis bibliotekos.

2016 metais:
Viešųjų bibliotekų sistemą rajone sudaro: Viešoji biblioteka ir 26 struktūriniai teritoriniai padaliniai.
Bibliotekų fonduose sukaupta 283.880 fiz. vnt. dokumentų.
Rajono bibliotekose skaito beveik 7, 400 skaitytojų, per metus apsilanko per 64 tūkst. lankytojų. Išduota 173.760 fiz.vnt. dokumentų.

Biblioteka — Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalyvė.

Dalyvavimas projekte ,,Bibliotekos pažangai“ (2008—2012 m.) labai pakeitė kaimo bibliotekas. Skaitmeninė integracija bendruomenėje suaktyvino žmonių domėjimąsi bibliotekomis ir prisideda prie informacinės žinių visuomenės kūrimo.
26 Viešosios bibliotekos struktūriniai teritoriniai padaliniai yra kompiuterizuoti ir turi interneto prieigą.

Bibliotekose nuolat organizuojami renginiai, pristatomos rašytojų knygos, literatūros parodos, tautodailininkų kūrybos darbai, skelbiami konkursai, viktorinos, skaitymo skatinimo renginiai, edukaciniai užsiėmimai, kompiuteriniai mokymai gyventojams, bibliotekos dalyvauja projektinėje veikloje.

Kiekvienas bibliotekininkas orientuojasi į vartotoją ir siekia, kad kaimo biblioteka būtų: Artima, Demokratiška, Patraukli, Bendruomeniška, Paslaugi, Informatyvi, Visiems lygi.

bibliotekos interneto svetainė