Skelbiamas Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijų skyrimo konkursas

nominacija

Vadovaujantis Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo nuostatais ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos virtualaus tarybos posėdžio, įvykusio 2019 m. sausio 30 d., nutarimu, nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. kovo 8 d. skelbiamas Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijų skyrimo konkursas. Kviečiame visus aktyviai teikti paraiškas.

Konkurso paraiškoje trumpai pristatoma biblioteka ir veikla už kurią siūloma skirti nominaciją, akcentuojant 2018 m. veiklą (išskyrus tęstines veiklas). Apimtis – iki 2 A4 formato lapų.

Kartu gali būti pateikiama ir vaizdinė medžiaga: nuotraukos, iliustracijos, straipsniai, leidiniai ir pan.

Paraiškos, patvirtintos bibliotekos direktoriaus parašu,  iki kovo 8 d. 17.00 val. siunčiamos komisijos sekretorei Audronei Likienei,Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėjai, adresu a.likiene@gmail.com

Registruojamos tik tvarkingai užpildytos ir konkurso reikalavimus atitinkančios paraiškos.

Konkurso prizai bus įteikti balandžio 4 d. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu atnaujintoje Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Konkursą remia UAB „Asseco Lietuva“.

Konkurso dokumentai:
1. Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijos skyrimo nuostatai
2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijos paraiškų vertinimo komisijos darbo reglamentas
3. Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijos skyrimo komisija

Informaciją parengė LSVBA prezidentė Danguolė Abazoriuvienė