Skuodo savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka

Skuodo savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka

Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai – biudžetinė įstaiga, teikianti profesionalias bibliotekines ir informacines paslaugas, atsižvelgiant į kintančius vartotojų poreikius. Jos veikla nuolat modernizuojama ir orientuota į Žemaitijos krašto kultūros plėtrą bei tradicijų puoselėjimą.
Biblioteka įkurta 1939 m. sausio 1 d. Nuo 2008 m. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje patvirtinta 18 kaimo filialų ir 1 miesto filialas.
Dabar viešoji biblioteka yra įsikūrusi 3 pastatuose: skaitytojų aptarnavimo skyrius – Skuodo kultūros centro (Gedimino g.1), vaikų literatūros skyrius – Skuodo meno mokyklos (Gedimino g.4), administracija ir komplektavimo skyrius – Birutės g. 8.
2008-04-24 Skuodo savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T9-64 nuspręsta rengti detalųjį planą žemės sklypui suformuoti viešosios bibliotekos naujo pastato statybai Turgaus bei S.Dariaus ir S.Girėno gatvių sankryžos esančiame sklype bei rengti techninį statybos projektą. Nuo 2009 m. pradėti naujo bibliotekos pastato statybos darbai.
2014 metų pabaigos duomenimis bendras dokumentų fondas yra 213642 egz., iš viso bibliotekos tinklo paslaugomis naudojasi 5980 vartotojų, iš jų vaikai iki 14 metų – 1527, lankomumas – 102862, iš jų vaikai iki 14 metų – 32919, dokumentų išduotis per metus 172852 tūkst.
Skuodo SVB biblioteka pirmauja įdiegiant tarp Lietuvos viešųjų bibliotekų bibliotekinę integraliąją programą (LIBIS). Šios programos skaitytojų aptarnavimo posistemė jau įdiegta VB ir visuose 19 filialų.
Pastaraisiais metais pagal galimybes remontuojamos VB ir kaimo filialų patalpos, visos bibliotekos kompiuterizuotos ir turi interneto ryšio prieigą, suaktyvėjo kultūrinių renginių organizavimas, kasmet vykdomi įvairūs projektai.

Nuo 2015-10-01 pakeistas Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos pavadinimas į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka.

bibliotekos interneto svetainė