SUSITIKIMAS SU KULTŪROS MINISTRU

Š.m. kovo 2 d. įvyko virtualus LSVBA tarybos susitikimas su Kultūros ministru Simonu Kairiu. Susitikime dalyvavo viceministras Rimantas Mikaitis,  Atminties institucijų politikos grupės vadovė Rūta Pileckaitė – Vasilienė, patarėja Gražina Lamanauskienė.  Bibliotekininkų bendruomenę be savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos taip pat atstovavo LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė bei apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė.

Susitikimą inicijavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos taryba, atstovaujanti 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 1157 jų padalinius, 2412 juose dirbančių profesionalius darbuotojus. Asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė pristatė naujajai Kultūros ministerijos komandai savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklas. Ji akcentavo, kad bibliotekos šiandien yra    modernūs bendruomenių informacijos ir mokymo, kultūrinės bei socialinės traukos centrai, pandemijos metu sugebėję drąsiai priimti iššūkius, pakeisti savo veiklų strategijas ir saugiai dirbti, išlaikant stabilumą ir prisidedant prie skaitančiosios visuomenės geros emocinės savijautos. Siekiant konstruktyvaus dialogo  su kultūros ministerijos vadovybe norėjome išgirsti,  kaip numatoma stiprinti viešąsias bibliotekas — informacijos, skaitymo skatinimo, bendravimo, neformalaus švietimo, socialinės atskirties mažinimo institucijas, padiskutuoti  bibliotekininkų bendruomenę dominančiais klausimais.

Diskutuota apie ypač aktualią viešosioms bibliotekoms dokumentų fondo komplektavimo situaciją, problematišką bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą bei specialistų rengimą, atlyginimų kultūros ir meno darbuotojams didinimą bei skiepijimo prioritetus.

Ministras Simonas Kairys akcentavo bibliotekų veiklos aktualumą šiuo nelengvu pandemijos laikotarpiu. Tai viena iš nedaugelio priemonių paįvairinanti  laisvalaikį karantine, todėl lėšos, skiriamos knygų įsigijimui, ypač prasmingos ir reikalingos. Jis apgailestavo, kad pradėjus kadenciją lėšos, jau numatytos biudžete, neleido pasiekti praeitų metų, gavus papildomą finansavimą, lygio ir vėl gerokai atsilieka nuo ES vidurkio. Nedidelė kompensacija – 150 tūkst. eur. papildymas iš Kultūros ministerijos biudžeto. Tačiau ministras patikino, kad buvo ne kartą kalbėta su Vyriausybės vadovybe ir prioritetas didinti šias tikslines lėšas formuojant ateinančių metų biudžetus lieka.

Kalbant apie atlyginimų didinimą kultūros ir meno darbuotojų sektoriui, tarybos nariai išsakė pastabas apie šio proceso nenuoseklumą, pasirašant memorandumus su savivaldybėmis dėl dalinio finansavimo, kuris ne visose savivaldybėse yra vienodai įgyvendinamas, tuo tarpu socialiniams darbuotojams atlyginimų pakėlimas įteisintas valstybės lygmeniu. Taip pat nesuprantama, kodėl Vyriausybės programoje užsibrėžta iki 2024 metų pasiekti 90 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, o ne 100 proc. Ministras patikino, kad atlyginimų didinimo tikslai yra Vyriausybės programoje ir priemonių plane, be to, situacija dėl atlyginimų kėlimo nuolat aiškinamasi su savivaldybių asociacija, siekiant, kad savivaldybės padėtų kultūros sektoriui, planuojama įjungti Valstybės auditą. Taip pat paprašė mūsų asociacijos pateikti duomenis, kaip konkrečiai tai buvo įgyvendinta visose savivaldybių viešosiose bibliotekose. Informacija yra labai svarbi, ji padėtų greitai reaguoti į situaciją.

Vis aštrėja bibliotekininkų kvalifikacijos problema, nes šiuo metu ji paremta tik projektiniu finansavimu. Viceministras Rimantas Mikaitis apgailestavo, kad ir planuotos projektinės švietimo lėšos nuo 3 milijonų susitraukė iki 1 milijono, pasikeitė projekto vykdytojai. Sutarta, kad projekto koordinatoriai bibliotekų sektoriui tampa Nacionalinė biblioteka. Bet tai poros metų projektas.  Rūta Pileckaitė – Vasilienė papildė, kad šiuo metu jau iš naujo svarstoma, koks modelis turėtų būti ateityje: ar sugrįžti prie atskiros biudžetinės įstaigos, kaip kompetencijų centro,  ar ieškoti kitokio sprendimo.

Diskutuojant viešųjų bibliotekų vadovų kadencijų klausimu prezidentė Danguolė Abazoriuvienė akcentavo, kad skirtingai reglamentuojama savivaldybių biudžetinių įstaigų vadovų skyrimo į pareigas tvarka (socialinių įstaigų vadovai dirba neterminuotai, švietimo įstaigų vadovams po pirmos kadencijos, jeigu jie kadencijos metu vertinami labai gerai ar gerai, numatytas paskyrimas antrai kadencijai be konkurso) ir tai kelia socialinę įtampą savivaldoje bei sudaro nestabilumą vadybiniam darbui, jo kokybei, grėsmę darbų tęstinumui. Ministras Simonas Kairys susitikimo metu aiškios pozicijos šiuo klausimu dar neišsakė. Rūta Pileckaitė – Vasilienė iš esmės sutiko su nuomone, kad priiminėjant ir keičiant tvarkas sąlygos tapo nevienodos, tačiau ji mato problemą, kad reikėtų tikslinti ir valstybinio sektoriaus vadovų skyrimo tvarką. Pasinaudojusi proga, ji taip perdavė Sveikatos ministerijos kvietimą bibliotekininkams kuo aktyviau dalyvauti testuojantis, kad kuo greičiau galėtume atsiverti normaliam darbui ir gyvenimui.

Daugiau kaip valandą trukęs susitikimas buvo tikrai konstruktyvus ir teikiantis vilčių, kad Kultūros ministerija ir bibliotekininkų bendruomenė gali turėti dialogą,  spręsti problemas ir rasti bendras pozicijas, stiprinančias viešųjų bibliotekų vaidmenį visuomenėje.

Daiva Kirtiklienė

LSVBA tarybos informacija