Tarybos narių posėdis

taryba

Š.m. sausio 30 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje posėdžiavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos nariai. Posėdžio metu aptartos galimybės dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, Asociacijos 25-mečio paminėjimo renginių ir Metų nominacijų skyrimo konkurso organizavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo situacija, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas savivaldybėse ir kiti einamieji klausimai.