Tarybos posėdis

Š.m. spalio 9 d. įvyko virtualus LSVBA tarybos posėdis. Posėdyje buvo susitikta su Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojais, išklausytas jų pasiūlymas dėl bendradarbiavimo su viešosiomis bibliotekomis. Atsižvelgiant į gerąją bendradarbiavimo patirtį su Nacionaline biblioteka ir siekiant platesnės savo sukauptų standartų fondų visuomenei sklaidos, Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiūnas pasidalino idėja dešimtyje regionų viešųjų bibliotekų sukurti galimybę – prieigą prie Departamento standartų.

Skaimeninio raštingumo mokymų rezultatus pristatė projekto „Prisijungusi Lietuva“ vadovė Inga Žemaitienė. Situacija rodo, kad likus 5 mėnesiams iki projekto pabaigos, dar nėra apmokyta pagal išsikeltus rodiklius apie 34 tūkst. gyventojų. Rezultatų suvestinė atskleidžia netolygų viešųjų bibliotekų indėlį organizuojant mokymus. Sudėtinga situacija didžiųjų miestų bibliotekoms: nors jų įdirbis tikrai nemažas, apmokyta pakankamai didelis skaičius grupių, užsibrėžti plano rodikliai pagal gyventojų skaičių nepasiekti. Deja, rezultatų suvestinė rodo, kad yra ir nemažai viešųjų bibliotekų, surinkusių ir apmokiusių labai nedaug gyventojų. Prezidentės Danguolės Abazoriuvienės nuomone, labai daug priklauso nuo teigiamo bibliotekų vadovų požiūrio, reikėtų visiems susitelkti ir sėkmingai pabaigti projektą.

Taip pat Taryba sprendė dėl atstovo į Lietuvos Trišalės tarybos kultūros komitetą delegavimo. Be diskusijų sutarta, kad geriausiai viešųjų bibliotekų sektorių atstovautų Asociacijos vadovas, t.y. prezidentė Danguolė Abazoriuvienė. Vida Garunkštytė informavo, kad komitetas rengia raštus atitinkamoms institucijoms, jog įsipareigojimai dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo programos nebūtų pamiršti.

Diskusijose paliesta ir aktuali bibliotekų veiklos viešinimo, sklaidos aktyvumo tema, koks galėtų būti svaresnis Asociacijos indėlis praplečiant komunikacijos kanalus.

LSVBA tarybos informacija