Tarybos posėdis

biblioteka

Š. m. gruodžio 21 d. įvyko  Asociacijos tarybos posėdis. Posėdyje buvo susipažinta su žurnalo „Miškai“ redakcijos siūlymu įtraukti į savo žurnalą rubriką, skirtą viešųjų bibliotekų veiklų viešinimui.  Tarybos nariai sutarė, kad pasiūlymą reikėtų perduoti viešųjų bibliotekų vadovams.  Aptariant bibliotekų veiklų viešinimo situaciją pasidžiaugta, kad vis daugiau bibliotekų pasinaudoja Asociacijos svetaine. Vis tik aktyvesni galėtų būti visi asociacijos nariai, taip pat trūksta informacijos intensyvumo asociacijos Facebook paskyroje. Pasikeista nuomonėmis dėl Asociacijos Metų nominacijų konkurso nuostatų tobulinimo, išklausyti pasiūlymai ir numatyta tolesniam šio klausimo svarstymui skirti atskirą tarybos posėdį sausio mėnesį. Daug diskusijų sukėlė lėšų dokumentams įsigyti skirstymo savivaldybių viešosiomis bibliotekoms metodika. Nutarta , kad Asociacijos Taryba parengs siūlymus dėl metodikos tobulinimo kitiems metams.

Kadangi tai paskutinis  šių metų tarybos posėdis, baigėme jį šventiniais pasveikinimais ir palinkėjimais.

Gerų, saugių ir optimistiškų Didžiųjų Metų švenčių visiems!

LSVBA taryba