Varėnos r. savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos r. savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka įkurta 1947 metais. Tuo metu jos 3000 vnt. fondu naudojosi 100 skaitytojų ir ji atliko Varėnos apskrities bibliotekos funkcijas.
Nuo 1950 metų – Varėnos rajoninė biblioteka su 9 bibliotekomis kaime.
1976 metais, centralizavus respublikos bibliotekas, ji tapo Varėnos rajono centrine biblioteka, kuri turėjo 48 filialus kaime (nuo 2010 m. – 25 filialai). 1997 metais biblioteka pavadinta rajono savivaldybės viešąja biblioteka.
2003 metais biblioteka perkelta į naujai renovuotas ir modernias patalpas. Šiuo metu bibliotekoje yra 4 skyriai, 24 kaimo filialai. Spartus informacijos gausėjimas ir nuolatiniai naujų technologijų pokyčiai pakeitė viešąją biblioteką ir jos filialus. 2004 metais pradėta diegti LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema), įsteigtas Teisingumo ministerijos Informacijos biuras. Viešojoje bibliotekoje yra 17 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams, o 22 kaimo filialuose – 71. Rajono bibliotekose skaito 9443 skaitytojai, kasmet jose apsilanko per 163379 lankytojų, fonduose sukaupta 199522 dokumentų, dirba 53 darbuotojai, iš jų: 25 – kaimo filialuose.

bibliotekos interneto svetainė