Vilkaviškio r. savivaldybės viešoji biblioteka

Vilkaviškio r. savivaldybės viešoji biblioteka

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija siekia 1928 metus, kai Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė skaityklą ir pavadino Nepriklausomybės skaitykla. 1935 m. Vilkaviškyje įsteigtas centrinis knygynas, atlikęs viešosios bibliotekos funkcijas. 1950 m. ji tapo rajonine, išlaikoma iš rajono biudžeto. Buvo aptarnaujama 12 kilnojamų bibliotekėlių. 1976 m. bibliotekos sujungtos į centralizuotą bibliotekų sistemą. Rajoninė biblioteka tapo centrine su 44 filialais, o 1978 m. ji įsikėlė į buvusį Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos pastatą. Po metų buvo sukurta centralizuota bibliotekų sistema. 1995 m. spalio 15 d. Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą – ji tapo Vilkaviškio Viešąja biblioteka.
Dabar Vilkaviškio rajone veikia 32 bibliotekos: viešoji biblioteka, 2 miestų filialai Kybartuose ir Virbalyje, kaimo vietovėse gyventojus aptarnauja 29 filialai ir 6 knygų išdavimo punktai. Viešojoje bibliotekoje veikia 5 skyriai: skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos ir informacijos, vaikų literatūros, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, metodikos.
Rajono viešosios bibliotekos sistemoje yra apie 353 tūkst. leidinių, iš jų viešojoje (centrinėje) virš 61 tūkst. Saugomos vertingos autografuotų ir retų knygų kolekcijos, laikraščių „Santaka“ ir „Dobilas“ archyvai, kraštotyrinis fondas.

bibliotekos interneto svetainė