Vilniaus centrinėje bibliotekoje – renginys „Tarp Gdansko ir Vilniaus“

renginys

Spalio 21 d. Vilniaus centrinėje bibliotekoje vyko renginys „Tarp Gdansko ir Vilniaus“, kurio metu pristatyta Gdansko dovana Vilniaus miestui – Encyklopedia Katolicka (Katalikų enciklopedija).

Renginyje dalyvavo:

Piotr Adamowicz – Lenkijos Respublikos Seimo narys, žurnalistas, publicistas, velionio Ryszard Adamowicz sūnus.

Giedrius Tamaševičius – „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius, VU Filologijos fakulteto docentas, Katalikų radijo „Mažoji studija“ bendradarbis.

Renginį vedė poetas ir vertėjas Tomas Taškauskas.

Vakaro metu skambėjo XVI a. Lietuvoje dirbusių lenkų kompozitorių kūriniai, kuriuos atliko vokalinio ansamblio solistai: Ieva Gaidamavičiūtė-Barkauskė, Nora Petročenko, Mindaugas Bargaila, Nerijus Masevičius, Gintautas Venislovas.

Katalikų enciklopediją (visus 20 tomų) nuo 1985 m. iki 2014 m. rinko ir saugojo Gdansko gyventojas Ryszard Adamowicz – vilnietis, kuris 1946 metais išvyko gyventi į Lenkiją. Visą gyvenimą saugodamas mielus atsiminimus apie gimtąjį kraštą (Vilnių ir Lietuvą), šias emocijas perdavė ir savo vaikams. Ryszard Adamowicz sūnus Paweł buvo Gdansko miesto prezidentas, nužudytas 2019 metais labdaros renginio metu. Adamowicz šeimos gyvenimas susijęs su Vilniumi. Prieš mirtį 2021 m. Ryszard Adamowicz įpareigojo savo marčią p. Magdaleną Adamowicz perduoti enciklopediją būtinai Vilniaus miesto bibliotekai. 2021 metais „Vilniaus dienų“ Gdanske metu leidinys Gdansko miesto viešojoje bibliotekoje buvo perduotas Vilniaus miesto savivaldybės centrinei bibliotekai.

Leidinį sudaro 20 tomų lenkų kalba. Enciklopedijoje pristatomos ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir kitų krikščioniškų bažnyčių (ypač stačiatikių ir protestantų), religinių bendruomenių ir nekrikščioniškų religijų doktrinos, veikla. Pagrindinis dėmesys populiarioms teologinėms ir religinėms temoms, taip pat filosofiniams ir humanistiniams klausimams (ypač krikščioniškajai literatūrai ir menui). Šio leidinio specifika – išsami Lenkijos Katalikų bažnyčios istorijos apžvalga, lenkų Katalikų Bažnyčios indėlis į visuotinės Bažnyčios istoriją; gausu socialinių mokslų srities straipsnių, šios temos pateikiamos Bažnyčios socialinės doktrinos požiūriu.

Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje leidiniu galės naudotis visi, kuriems leidinys bus įdomus ir reikalingas.