Vilniaus r. savivaldybės viešoji biblioteka

Vilniaus r. savivaldybės viešoji biblioteka

Biblioteka įkurta 1940 metais. Tuo metu ji vadinosi Rudaminos valstybine viešąja biblioteka. Pradinis literatūros fondas buvo tik 808 egzemplioriai spaudinių.

1950 metais po valsčių, kaip administracinių centrų, panaikinimo buvo sudarytas Vilniaus rajonas. Rudaminos biblioteka tapo Vilniaus rajono biblioteka su kaimo filialais.

1962 metais prie Vilniaus rajono buvo prijungta didžioji dalis panaikinto Nemenčinės rajono, taip pat ir Nemenčinės miestas. Šioje teritorijoje buvusios bibliotekos perduotos Vilniaus rajono bibliotekos žinion.

1977 metais Vilniaus rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė biblioteka tapo centrine su centralizuotu bibliotekų valdymu ir vieningu spaudinių fondu.

Vilniaus rajono CBS sudarė centrinė biblioteka (Rudaminoje), Nemenčinės miesto bei 50 kaimo filialų. Per 30 metų dalis filialų buvo uždaryti, 2 filialai (T. Vokės ir Salininkų) perduoti Vilniaus miesto CBS ir dabar Vilniaus rajone veikia Centrinė biblioteka, Nemenčinės miesto suaugusiųjų vartotojų ir vaikų bibliotekos bei 39 kaimo filialai.

1982 metais, po ilgos, vienuolikos metų,  rekonstrukcijos, biblioteka grįžo į naujai suremontuotas patalpas Rudaminos kultūros centre.

Centralizuotos bibliotekų sistemos spaudinių fondai 2009 metais 313288 egzempliorių, aptarnavo 12235 vartotojus.

Nuo 2007 m. lapkričio mėn. biblioteka turi savo logotipą.

2010 metais VRC biblioteka minėjo 70 metų įkūrimo jubiliejų.

bibliotekos interneto svetainė