Pasirašytas pirmasis nacionalinis bibliotekų asociacijų susitarimas

Susitarimas

Balandžio 23 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pasirašytas pirmasis Lietuvos bibliotekų asociacijų ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Lietuvos švietimo ir kultūros politikos prioritetinius tikslus, stiprinant bibliotekų tinklą, didinant paslaugų visuomenei įvairovę ir kokybę.

Nacionalinės bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė Nacionalinį bibliotekų asociacijų susitarimą pavadino „svarbiu ateities bibliotekų veiklos orientyru įgyvendinant nacionalinius ir regionų kultūros plėtros projektus. Susitarimas reiškia, kad bibliotekos vienodai supranta savo prioritetus ir susitaria kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų telki visuomenę, ugdyti toleranciją ir kritinį mąstymą, informacinį raštingumą, skatinti dialogą tarp mokslo bendruomenės ir visuomenės. Ypač svarbu pažymėti, kad šis susitarimas sudarys puikias sąlygas stiprinti įvairių sektorių bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą ir atvirą, sisteminį ir konstruktyvų dialogą“.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič pasidžiaugė, kad pavyko labai greitai ir sklandžiai  bibliotekų ir bibliotekininkų asociacijų vadovams susitarti dėl bendrų veiklų. Ir tai yra dėl to, kad  visos asociacijos jaučia poreikį stiprinti bibliotekininkų bendruomenę ir siekia bendrų tikslų savo veiklose. 

Ketinimų protokolą pasirašė visi septynių Lietuvos bibliotekų asociacijų – Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos – vadovai.

Sutarta bendradarbiauti įgyvendinant „Biblioteka visiems“ iniciatyvą, skatinti mokslo ir visuomenės dialogą, plėtoti „piliečių mokslo“ projektus. Asociacijos veiks kartu įgyvendinant Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, taip pat prisidedant prie bendrų skaitymo skatinimo veiklų, bendradarbiaus organizuojant ir atliekant tyrimus bibliotekininkystės ir susijusiose srityse. Ketinimų protokole įsipareigojama aktyviai dalyvauti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo (ugdymosi) procese, stiprinti žmonių gebėjimą kritiškai vertinti informaciją, pilietinį aktyvumą ir atsparumą informacinėms grėsmėms.

Pasirašytas dokumentas skatins atstovus bendradarbiauti tarptautinėse organizacijose ir forumuose, papildys esamas bendravimo formas ir sustiprins esamą bendradarbiavimą įprastais profesiniais kanalais.