Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

1902 m. Šiaulių miesto visuomenei atidaryta pirmoji biblioteka. Jos veikla nutrūko 1914 m., prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. 1920 m. pradėta rūpintis viešosios bibliotekos atkūrimu, įsteigta valstybinė viešoji biblioteka, kuri iki 1950 m. buvo vienintelė tokia mieste.

Nuo 1951 m. Šiauliuose prasideda spartesnis masinių bibliotekų augimas: per 25 metus įsteigtos 9 masinės bibliotekos. 1977 m. jos buvo sujungtos į centralizuotą sistemą: sukurtas vieningas bibliotekų tinklas su bendru knygų fondu, etatais ir centralizuotu komplektavimu. 2-osios masinės bibliotekos (įkurtos 1951 m.) bazėje 1977 m. liepos 1 d. buvo įsteigta Šiaulių miesto centrinė biblioteka su 7 skyriais ir 9 filialais. Administracija ir keletas skyrių įsikūrė Tilžės g. 83B.

1991 m. liepos 1 d. Centralizuotoje bibliotekų sistemoje (CBS) įvyko bibliotekų reorganizacija. Pradėtas knygų fondo pertvarkymas pagal UDK. Centrinės bibliotekos ir jos filialų veiklą pakoregavo 1995 m. Seimo priimtas Bibliotekų įstatymas. Juo remiantis miesto Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. 244 ir Šiaulių miesto mero potvarkiu Nr. 187, nuo 1995 m. lapkričio 13 d. Šiaulių miesto Centrinė biblioteka vadinama Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka, o jos filialai – savivaldybės viešosios bibliotekos filialais.

1996 m. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos veikla buvo nukreipta į „Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymo” įgyvendinimą. Biblioteka veikia pagal Šiaulių miesto valdybos 1996 03 18 patvirtintus bibliotekos nuostatus ir patvirtintą bibliotekos tinklo modelį. 1996 03 25 patvirtinti savivaldybės viešosios bibliotekos ir bibliotekų – filialų nauji pavadinimai.

Svarbiausi 1998 m. veiklos bruožai, išryškėję bibliotekos veikloje, – kompiuterizacijos pradžia. Naudojant UNICAT programą pradėtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas, o nuo 2000 m. pradėta naudoti LIBIS programinė įranga. Visi komplektavimo ir katalogavimo procesai buvo kompiuterizuoti. Sukurtas bibliotekos interneto tinklapis www.smsvb.lt.

2000 m. pirmą kartą Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos istorijoje įvestas mokamas skaitytojo bilietas, pradėtos teikti kitos mokamos paslaugos.

2001 m. informacijos paslaugų plėtros metai. Bibliografijos-informacijos skyriuje atidaryta interneto skaitykla, pradėtos prenumeruoti duomenų bazės.

2002 m. sausio 1 d. dėl mažo vartotojų skaičiaus panaikintas „Žiburio” filialas. Šiaulių miesto tarybos sprendimu, privatizavus bibliotekos pastatą Tilžės g. 83B, 2005 m. uždarytas „Ragainės” filialas, o administracija, buhalterija, Metodikos ir Ūkinis-techninis skyriai persikėlė į patalpas Lyros g. 13.

2005 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė, pradėti platinti vieningi LIBIS elektroniniai skaitytojų pažymėjimai.

2006 m. pradėti bibliotekos pastatų remonto darbai, numatyti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programoje:

2006 m. gautas LR Vyriausybės ir Šiaulių miesto Savivaldybės finansavimas ir renovuotas Vaikų literatūros skyriaus (Gvazdiku takas 8) pastatas;

2007 m. gautas LR Vyriausybės ir Šiaulių miesto Savivaldybės finansavimas ir renovuotas pastatas Aido g. 27, kuriame įsikūrę Skaitytojų aptarnavimo ir Bibliografijos-informacijos skyriai bei „Aido” filialas.

Biblioteka įtraukta į Valstybės investicijų programą 2007-2009 metams. Pagal šią programą Valstybės biudžete buvo numatytos lėšos „Šaltinėlio” filialo pastato (Trakų g. 20A) renovacijai. Remonto darbai buvo atlikti 2007-2008 metais.

2008 m. po bibliotekos patalpų remonto skaitytojus pakvietė sugrįžti „Spindulio” filialas (Spindulio g. 5). 2008 m. valstybės lėšomis suremontuotos ir Lieporių filialo (Tilžės g. 36) patalpos. Lieporių filialas po remonto atidarytas 2009 m.

Nuo 2009 m. biblioteka dalyvauja Lietuvos nacionalinės bibliotekos, kartu su Kultūros ministerija bei Bilo ir Melindos Geitsų fondu, projekte „Bibliotekos pažangai“. Įgyvendinant šį projektą įkurta 40 viešosios interneto prieigos darbo vietų vartotojams.

2010 m. gegužės 20 d. prie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio, esančio Aido g. 27, pastatytas knygų grąžinimo įrenginys. Ši įranga gauta pagal Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams užsakyti bei gauti LIBIS viešosiose bibliotekose, plėtra”. Tokie įrenginiai yra paskirti 35 šalies bibliotekoms.

2012 m. spalio 1 d. „Saulės“ filialas persikėlė iš Vytauto gatvės į Korsako gatvėje įsikūrusią Gytarių progimnaziją (K. Korsako g. 10).

2015 m. įgyvendinant projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje“, kuris yra dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis, įkurtas Komiksų centras.

2016 m. išleistas leidinys „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“.

2016 m. vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Atradus biblioteką – gyventi patogiau“, sukurtas ir bibliotekos svetainėje patalpintas virtualus bibliotekos turas.

bibliotekos interneto svetainė