Akmenės rajono viešoji biblioteka pasirašė tvarumo deklaraciją

Akmenė

Akmenės rajono viešoji biblioteka žengia dar vieną žingsnį tvarumo link. Spalio mėnesio pradžioje, bibliotekos atstovai pasirašė tvarumo deklaraciją. Ja įsipareigojama skirti daugiau dėmesio tvariai plėtrai bei ekologijai, įgyvendinti strateginius spendimus, į juos įtraukiant tiek vietinę bendruomenę, tiek ir partnerius.

„Deklaracija yra mūsų įsipareigojimas augti ir tobulėti kartu su visuomene, siekiant vykdyti dar tvaresnę mūsų bibliotekos, kaip organizacijos, veiklą. Turime dar didesnį dėmesį skirti mus supančiai aplinkai, ekologijai. Atsakomybė prieš mūsų planetą turėtų būti kiekvienos bendruomenės viena iš svarbiausių krypčių. Džiaugiuosi, kad Akmenės biblioteka dar tvirčiau žengia šiuo keliu“, – sako Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė Lina Lukytė.

Bibliotekos tvarumo politika atspindi dabartinius darnaus vystymo tikslus, suformuotus remiantis gerosiomis patirtimis bei vidine veikla. Pasirašyta deklaracija apima pagrindines bibliotekos vertybes – atsakomybę, partnerystę, atvirumą bei nuolatinį tobulėjimą. Šios vertybės tampa vadovu visuose bibliotekos veiklos lygmenyse bei kasdieninių užduočių ar viešųjų renginių įgyvendinime.

„Pradėdami nuo mažų žingsnelių, kuriuos pirmiausia taikome sau, siekiame įtraukti ir visą bibliotekos bendruomenę tvarumo tikslų įgyvendinimo link. Šiandien mes visi nešame atsakomybę kurti aplinką, kurią norime palikti ir ateities kartoms. Todėl kviečiame visus prisijungti prie šios kelionės – savo kasdieniniame bei viešajame gyvenime vykdyti veiklą, kuri gerbtų bei tausotų mūsų visų namus“, – sako L.Lukytė.

Ji taip pat pabrėžia, kad su pasirašyta deklaracija biblioteka kartu iškelia ir visuomenės švietimo uždavinius. Bendradarbiaujant su partneriais, bus organizuojamos įvairios veiklos bei renginiai, prisidedantys prie bendrosios pažangos ir tvarumo tikslų. Akmenės rajono viešoji biblioteka yra antroji biblioteka Lietuvoje, pasirašiusi tvarumo deklaraciją. Pernai metų pradžioje savo vidinę politiką tvarumo link performavo ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Su deklaracija galima susipažinti:
http://abiblioteka.lt/media/public/dokumentai/2023m/Tvarumo%20Deklaracija.pdf