Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka (Kalvarijos SVB) įkurta 1937 m. Šiuo metu gyventojams paslaugas teikia 11 kaimo filialų ir viešoji biblioteka. Dirba 22 darbuotojai.

Bibliotekos tikslai – organizuoti Kalvarijos savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius, skatinti verslo ir turizmo plėtrą regione.
Biblioteka įgyvendinama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

  • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Kalvarijos krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  • kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
  • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  • modernizuoja biblioteką, diegia naujas technologijas;
  • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su bibliotekos veikla;
  • organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;
  • sudaro sąlygas bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Bibliotekos fonduose – 110 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, paslaugomis per metus naudojasi virš 78 tūkst. lankytojų. Vartotojams skirti viešosios interneto prieigos taškai, kuriuose 49 kompiuterizuotos darbo vietos. Per metus suorganizuojama daugiau kaip 400 įvairių teminių renginių.

bibliotekos interneto svetainė