Išrinkta naujos kadencijos Asociacijos taryba

asociacijos taryba

2018 m. balandžio 19 d. vyko Asociacijos visuotinis susirinkimas. Išrinkta Asociacijos Taryba ir Prezidentė. Trečiai kadencijai iš eilės Prezidente išrinkta Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė.