Dėmesio, skelbiami konkursai!

nominacija

Vadovaujantis Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nuostatais, asociacijos tarybos nutarimais nuo 2020 m. vasario 4 d. iki 2020 m. kovo 23 d. 24 val. skelbiami 2 konkursai. 

1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijų skyrimo konkursas

Paraiškos pildomos laisva forma, apimtis iki 2 A4 formato lapų.

Kiekviena biblioteka gali teikti ne daugiau kaip po 1 paraišką į 2 kategorijas (iš viso gali būti 2 paraiškos): savivaldybių viešųjų bibliotekų ir viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijose.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorija.

4 nominacijos: Inovacijų biblioteka, Lietuviškiausia biblioteka, Partnerysčių biblioteka, Biblioteka – vaikų ir jaunimo draugas“.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorija.

5 nominacijos: Bendruomeniškiausia biblioteka, Kūrybiškiausia biblioteka, Biblioteka – geriausias vaikų ir jaunimo draugas, Draugiškiausia biblioteka, Netradicinė biblioteka.

Konkurso dokumentai:

Paraiškas siųsti el. paštu a.likiene@gmail.com

Nominacijų rėmėjas UAB „Asseco Lietuva“.

 

2. Viešųjų bibliotekų Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ konkursas

Paraiškas pagal patvirtintą Paraiškos formą gali teikti savivaldybių viešosios bibliotekos, pateikdamos visos savivaldybės teritorijoje esančių bibliotekų (viešosios bibliotekos ir padalinių kartu) skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo 2019 metų rezultatus.

Bus įteikti 3 Metų prizai pagal gyventojų skaičių savivaldybėse: 80000 ir daugiau gyventojų, 40000-80000 gyventojų, iki 40000 gyventojų.

Detalesnė informacija pateikiama Savivaldybių Viešųjų bibliotekų Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ skyrimo tvarkoje.

Konkurso dokumentai:

Paraiškas siųsti el. paštu  d.kirtikliene@marvb.lt

Konkursą organizuoja ir prizus finansuoja Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“.

Nominacijos ir prizai bus įteikti balandžio 16 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Asociacijos visuotinio susirinkimo metu.  Asociacija „Langas į ateitį“ taip pat įteiks savo prizus geriausiems skaitmeniniams konsultantams.