Džiugi žinia Kalvarijos viešosios bibliotekos bendruomenei

Liepos 2 dieną, po keletą metų trukusio srenovacijos, lankytojams duris atvėrė atnaujinta Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, esanti Laisvės g. 2. Projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ buvo įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą”. Bendra projekto vertė 946 013 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto. Įgyvendinant projektą pertvarkytas pastato išplanavimas, padidintas jo bendrasis plotas, atliktas remontas. Iš kiemo pusės, senos katilinės vietoje, iškilo erdvus statinys –salė renginiams, mokymams, parodoms organizuoti, informacijos ir kraštotyros skyrius, edukacinė erdvė. Įsigyta reikalinga apšvietimo, garso ir vaizdo, kompiuterinė įranga, baldai. Lankytojų patogumui įrengta knygų grąžinimo dėžė, leisianti palikti leidinius patogiu lankytojui metu. Naujų patalpų atidarymo šventę moderavo aktorė Nijolė Narmontaitė. Biblioteką atidarymo proga sveikino Europos parlamento narys Juozas Olekas, savivaldybės vadovai: meras Vincas Plikaitis, administracijos direktorius Kęstas Spūdys, tarybos nariai Valdas Aleknavičius ir Antanas Burinskas, Kalvarijos kultūros centro, gimnazijos,seniūnijos, Kalvarijos miesto bendruomenių, savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos atstovai, kolegos iš Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio viešųjų bibliotekų, Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius, kiti svečiai.Projekto rangovo „VA Statyba“ atstovas Juozas Ivašauskas, sveikindamas biblioteką su įkurtuvėmis, įteikė simbolinį įkurtuvių raktą.

Po prasmingų linkėjimų, padėkų, šaunių Nijolės Narmontaitės dainų visi susirinkusieji buvo pakviesti pasižvalgyti po atnaujintas bibliotekos erdves, pabendrauti su eksponuojamų parodų autoriais: Mantu Vaitiekūnu, leidusiu susipažinti su gausia atvirukų ir nuotraukų kolekcija (paroda „Senoji Kalvarija“), Dalia Žilinskaite-Arminiene (lėlių tautiniais kostiumais paroda „Lietuvaitės ir lietuvaičiai“), bibliotekos dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Nijole Skrobliene (paveikslų paroda „Trumpalaikiškumas“) ir dailininku Vytautu Kalinausku. Pastarojo piešiniai papuošė informacijos ir kraštotyros skyriaus, viešosios interneto prieigos bei vaikų ir jaunimo erdvės sienas. O žymių kalvarijiečių portretai, piešti Vytauto, puikuosis „Kraštiečių alėjoje“.

Patalpų atidarymo švente džiaugėsi ir jaunieji bibliotekos lankytojai, smagiai laiką leisdami su Ledo šalies“ gyventoju Olafu ar rungtyniaudami, kas atpažins daugiau pasakų herojų, pasislėpusių Vytauto Kalinausko piešinyje ant sienos „Vaikystė“.

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, būdama vietiniu informacijos centru ir toliau kurs jaukią skaitymo, bendravimo, renginių organizavimo, kūrybos erdvę visoms socialinėms grupėms, teiks įvairias paslaugas, prieigą prie šiuolaikinių technologijų bei informacijos.

Nuotraukos Gustės Adamavičiūtės

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos informacija