LSVBA tarybos posėdis

Gruodžio 21-ąją Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje įvyko paskutinis šių metų Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis, kuriame aptarti einamieji klausimai ir ateinančių metų planai.

Taryba svarstė Asociacijos galimybes dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kalbėjosi apie bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos atnaujinimo keliamus iššūkius ir statistikos bei ataskaitų teikimą Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Posėdžio metu taip pat aptarta Asociacijos strategija 2022–2024 metams bei LR Kultūros ministerijos strateginės priemonės „Gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklos” įgyvendinimas savivaldybių viešosiose bibliotekose.

Šventiškai nusiteikę tarybos nariai prieš prasidedant posėdžiui apžiūrėjo renovuotas Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos erdves, susipažino su naujovėmis ir unikaliais istoriniais akcentais, likusiais nuo čia veikusio brolių Vailokaičių Ūkio banko laikų, o po posėdžio apsilankė Art Deco muziejuje, kur dar plačiau susipažino su Kauno tarpukario kultūra ir architektūra.