Metų nominacijos

nominacija

Mielieji, primename, kad yra paskelbtas tradicinis asociacijos organizuojamas konkursas. Dar kartą peržvelkite praėjusių metų veiklas ir laiku pateikite paraiškas.

Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos konkursas vyksta nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 15 d. Konkurso nuostatai nepasikeitę (tokie pat kaip ir praėjusiais metais).

Bibliotekos bus nominuojamos pagal dvi kategorijas:
1. Savivaldybių viešosios bibliotekos:
Lietuviškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas;
Inovacijų biblioteka: už originalią veiklą panaudojant IT technologijas, diegiant kitas netradicines paslaugas, įvairias edukacines veiklas, neformalųjį švietimą;
Partnerysčių biblioteka: už iniciatyvas telkiant bendruomenę, veiklas, mažinančias socialinę atskirtį, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis ir asmenimis;
Biblioteka – vaikų ir jaunimo draugas: už prasmingą veiklą su vaikais ir jaunimu
2. Viešųjų bibliotekų padaliniai (filialai):
Bendruomeniškiausia biblioteka: už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis;
Biblioteka – Geriausias vaikų ir jaunimo draugas: už įspūdingą veiklą su vaikais ir jaunimu;
Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje;
Draugiškiausia biblioteka: už prasmingą veiklą, mažinančią socialinę atskirtį (neįgaliųjų integracija ir darbas su socialinės rizikos šeimomis, senjorais ir pan.);
Netradicinė biblioteka: už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis.

Paraiškas, patvirtintas bibliotekos direktoriaus parašu, teikite elektroniniu paštu laisva forma. Paraiškoje trumpai pristatykite biblioteką ir veiklą už kurią siūloma skirti nominaciją. Apimtis – iki 2 A4 formato lapų. Kartu gali būti pateikiama ir vaizdinė medžiaga: nuotraukos, iliustracijos, straipsniai, leidiniai ir pan.

Paraiškas iki kovo 15 d. 17 val. siųskite komisijos sekretorei Audronei Likienei, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėjai adresu: a.likiene@gmail.com

Konkurso prizai bus įteikti balandžio 19 d. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje.

Konkursą remia:
UAB „Asseco Lietuva“