Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Neringos m. biblioteka Nr. 1 įsteigta 1956 metais. Nuo 1990 metų biblioteka vadinosi Neringos miesto Nidos biblioteka, o nuo 1996 m. sausio 1 d. įgyvendinant LR Bibliotekų įstatymą, Neringos miesto savivaldybės Tarybos 1995 12 18 sprendimu Nr. 069 biblioteka reorganizuota į Neringos miesto savivaldybės viešąją biblioteką su Preilos ir Juodkrantės filialais.

2005 metais lapkričio 11d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TI-180 Neringos savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardas.

Rašytojas, Nidos metraštininkas Viktoras Miliūnas gimė 1916 m. vasario 16 d. Blantaire (Škotija). Mirė 1986 m. lapkričio9d. Vilniuje. Viktoras Miliūnas-dramaturgas, prozininkas, vertėjas. Parašė prozos vaikams. Studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, vaidino teatruose, dirbo “Literatūros ir meno” redakcijoje, Rašytojų sąjungoje. 1961-1986 metais gyveno ir kūrė Nidoje. Marios, Nida ir visa Neringa buvo pagrindinė rašytojo kūrybos tema. Ir šiandien vyresnio amžiaus nidiškiai Viktoro Miliūno knygose atpažįsta save. Kuršių nerija ir jos gyventojai Viktorui Miliūnui buvo neišsenkamas temų lobynas.

Rašytojo žmona Angelė ir sūnus Kęstutis padovanojo bibliotekai dalį Viktoro Miliūno archyvo: rankraščių, knygų, fotonuotraukų. 1961-1986 metais gyveno ir kūrė Nidoje. Marios, Nida ir visa Neringa buvo pagrindinė rašytojo kūrybos tema. Ir šiandien vyresnio amžiaus nidiškiai Viktoro Miliūno knygose atpažįsta save. Kuršių nerija ir jos gyventojai V. Miliūnui buvo neišsenkamas temų lobynas. Rašytojo žmona Angelė ir sūnus Kęstutis padovanojo bibliotekai dalį Viktoro Miliūno archyvo: rankraščių, knygų, fotonuotraukų. Apsakymų rinkiniuose “Pirmoji meilė” arba “nusikaltimas” (1968), “Juoda upė” (1970), “Vestuvės Paryžiuje” (1973), “Meilė ir neapykanta”, (1976 “Žaidimas be taisyklių” (1981), “Piknikas Grabšto rage” (1985), “Koncertas muziejuje” (1985) iškyla spalvingi Neringos žvejų buities vaizdai, pasakojamos nesudėtingos, bet dramatiškos istorijos, gilinamasi į žmogiškų santykių esmę.

bibliotekos interneto svetainė