Panevėžio r. savivaldybės viešoji biblioteka

Panevėžio r. savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Panevėžio rajono biblioteka įkurta 1951 metais. 1974 metais biblioteka reorganizuota į Rajono centrinę biblioteką su 46 filialais rajone. 1995 metais priėmus bibliotekų įstatymą, pavadinimas pakeistas – dabar ji vadinasi Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
1978 metais, tuometinio Panevėžio rajono vykdomojo komiteto užsakymu, baigtas statyti pastatas Centrinei bibliotekai (Beržų g. 50, Panevėžys), kuriame ji yra ir dabar. Bibliotekai nuo 1992 metų vadovauja Rūta Bagdonienė.
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra rajono kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, savo fonduose sukaupusi daugiau kaip 270 tūkst. spaudinių, per metus aptarnaujanti daugiau kaip 166 tūkst. lankytojų. Biblioteka rūpinasi bibliotekų ir muziejų veikla rajone, jų modernizavimu.
Biblioteka turi gerai išvystytą bibliotekų tinklą, rajone veikia viešoji biblioteka ir 35 kaimo bibliotekos. Bibliotekos veiklos: knygų ir kitų leidinių fondo formavimas, atsižvelgiant į Panevėžio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų poreikius, informacinių ir kultūrinių paslaugų rajono gyventojams teikimas, savivaldybės teritorijoje veikiančių bibliotekų konsultavimas.
Bibliotekose rajono gyventojai gali naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, vaizdo ir garso dokumentais, kompiuteriais ir nemokamu internetu. Biblioteka organizuoja rajono gyventojų kultūrinių ir informacinių poreikių tenkinimą, aktyviai bendradarbiauja su rajono įstaigomis ir vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Bibliotekininkai aktyviai įsijungia į rajono bendruomenių veiklą, pilietines akcijas, rengia naujų knygų pristatymus, meno, tautodailės, vaikų darbelių, knygų parodas ir jų pristatymus, susitikimus su rašytojais, žinomais žmonėmis, organizuoja gyventojų šviečiamąją veiklą: rengia nemokamus kompiuterinio ir informacinio raštingumo kursus, edukacinius užsiėmimus, vaikų dienos stovyklas.
Įgyvendindami projektą „Bibliotekos pažangai”, rajono gyventojai gali naudotis visose 36 rajono bibliotekose nemokamu internetu. 2000 metais bibliotekai įsijungus į Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) kūrimą, rajono gyventojai gali naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu: atlikti spaudinių paiešką, užsisakyti arba rezervuoti norimą leidinį.
Bibliotekai priklauso 3 rajone veikiantys muziejai: J. Tumo-Vaižganto ir Knygnešių, Ustronės kaime, G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinis muziejus Puziniškyje ir Mato Grigonio literatūrinė ekspozicija Koldingo g. 12, Panevėžys . Siekdama išplėsti savo paslaugų spektrą, biblioteka nuolat rengia įvairius projektus bei juose dalyvauja.
Savo vartotojams siūlome mokytis, gilinti savo profesines žinias, plėsti akiratį ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

bibliotekos interneto svetainė