Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

2011 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“: prieigą prie interneto turi visos rajono bibliotekos, įsteigti 5 nauji viešosios interneto prieigos taškai kaimo bibliotekų mikrorajonuose.
2011 m. į naujas renovuotas patalpas perkeltos 3 kaimo bibliotekos.
2012 m. padidėjo gyventojų aptarnavimo procentas rajono bibliotekose.
2012 m. viešoji biblioteka tapo dviejų respublikinių nominacijų „Mokslingiausia biblioteka“ ir „Už sėkmingą atstovavimą“ nugalėtoja.
2013 m. priimtas rajono tarybos sprendimas dėl viešosios bibliotekos renovacijos ir priestato statybos.
2013 m. į naujas patalpas perkeltas Antanašės filialas.
2013 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Antanašės filiale, kur paskelbė „Knygų Kalėdų“ akcijos pradžią.
2014 m. viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė išrinkta į LBD tarybą.
2014 m. LR Seimo pirmininkė, kraštietė Loreta Graužinienė tapo Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos globėja.
2014 m. viešoji biblioteka kartu su filialais pagal nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos BIX tyrimą už 2013 m. veiklą surinko 4 auksines žvaigždes.
2015 m. viešosios bibliotekos investicinis projektas „Rokiškio rajono VB pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ patvirtintas valstybės investicijų programoje.
2015 m. Kriaunų filialas tapo respublikinės nominacijos „Kūrybiškiausia biblioteka“ filialų kategorijoje nugalėtoju.
2016 m. viešoji biblioteka tapo respublikinės nominacijos „Lietuviškiausia biblioteka“ nugalėtoja.
2016 m. sukako 10 metų, kai leidžiamas Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“.
2016 m. viešoji biblioteka pradėjo teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
2017 m. LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė perkelta į virtualią erdvę.

bibliotekos interneto svetainė