Šakių 2020 metų kalendorius jau skaitytojų rankose

Laiko ratui apsisukus dar kartą, sausio 6-ąją, Trijų Karalių dieną, simboliškai
šakiečius pasveikino 2020 metų Šakių kalendorius. Tai darbštaus ir kūrybingo viešosios bibliotekos kolektyvo 21-asis iliustruotas kraštotyrinis-informacinis,
įvairiažanris leidinys, supažindinantis su krašto istorija ir dabartimi.

Kalendoriaus sudarytojos – Lina Eringienė, Onutė Jasinskienė, Nijolė Vaičiulienė. Jos redagavo daugiau kaip 160 autorių straipsnių, 36 kūrėjų darbus. Apie penkiasdešimt menininkų ir rajono mokyklų moksleivių
savo iliustracijomis papuošė beveik kiekvieną leidinio puslapį. Viršelyje
Vido Venslovaičio fotografijos – pirmame viršelio puslapyje skulptoriaus
Kęstučio Dovydaičio skulptūra „Varnas“, ketvirtajame viršelio puslapyje – Šakių senųjų kapinių paminklas. Tiražas 1000 egzempliorių, apimtis – 464 puslapiai.

Įžanginį žodį 2020 metų kalendoriuje tarė Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, kuris užsiminė apie laiko nesustabdomą lėkimą, skubos gimdomą nejautrumą, irzlumą ir pyktį. Tačiau, anot vadovo: „Ieškokime savo laimės kodo. Pasidžiaukime kito sėkme ir padrąsinkime jį atsiskleisti kūrybai,
nesavanaudiškam dalinimuisi. Kurkime ne daiktus, o vertę.“ Meras E. Pilypaitis primena, kad Lietuvos Seimas 2020 metus paskelbė Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais, Mokyklų bendruomenių metais, Tautodailės metais, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, Čiunės Sugiharos metais, Eugenijos Šimkūnaitės metais, Ateitininkų metais.

Praskleidus mėnesių puslapius simboliškai pasisveikina Šakių krašto jubiliatai, kurių tarpe 160 metų sukanka Jonui Rugiui iš Rugių, 90 metų jubiliejus kraštotyrininkui Bernardui Aleknavičiui iš Lekėčių, 80 m. poetui Juozui Ruzgiui iš Akėčių, 120 dailininkui Jonui Prapuoleniui iš Tupikų. Sukurti kraštiečių unikalūs straipsniai apie savo krašto kūrėjus ir šviesuolius turėtų sudominti ne tik mūsų krašto žmones, bet ir istorijos metraštininkus. Pagarbiai nusilenkta kalbos mokslininkui ir bendrinės kalbos normintojui Jonui Jablonskiui, poetui, žurnalistui, Kovo 11-osios Akto signatarui Gintautui Iešmantui, poetui, miškininkui Antanui Šilingui, kunigui Andriui Gustaičiui, skulptorei Zuzanai Pranaitytei ir kitiems.

Išliko kalendoriuje ir tradicinės rubrikos „Zanavykutis“, „Po žodžio ženklu“, „Pažmonys“, kuriose atskleidžiami zanavykų krašto kultūros ypatumai, zanavykiško charakterio bruožai. Pasivaikščioti po poetinio žodžio pasaulį kviečia kraštiečiai poetai. Daug dėmesio šiais metais skirta Šakių „Varpo“ mokyklos trisdešimtmečio istorijai, Lietuvoje ir pasaulyje žymiems ugdytiniams.

Šakių kultūros centre vykusioje kalendoriaus pristatymo šventėje susirinkusius sveikino ir už prasmingus darbus dėkojo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė, kuri apie kalendorių kalbėjo: „Mūsiškis kalendorius šiek tiek kitoks. Jis brandus, solidus ir išmintingas. Jis žino savo vertę… o skaitytojams linki išminties, gebėjimo sustoti ir susitelkti. O labiausiai, kaip ir visos knygos, nori daugelio pasimatymų su jumis“.

Ingrida Jonuškienė
Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus bibliografė

Nuotraukos fotografo Gedimino Jokūbaičio