Švenčionių r. savivaldybės viešoji biblioteka

Švenčionių r. savivaldybės viešoji biblioteka

Švenčionių rajono savivaldybės bibliotekų tinklą sudaro savivaldybės Viešoji biblioteka, 2 miestų bibliotekos-filialai – Pabradėje ir Švenčionėliuose ir 17 kaimo biblioteku-filialų. Rajono bibliotekų paslaugomis naudojasi 30% gyventojų, 2016 metais bibliotekose sutelkta 6 893 vartotojai, spaudinių fonduose sukaupta 199 989 egz. spaudinių – knygų, informacinių, elektroninių leidinių, populiarių žurnalų ir dienraščių.
Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje yra 3 pagrindiniai skyriai – Vaikų literatūros, Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinis-informacinis, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriai. Bibliotekoje dirba 16 bibliotekininkų.

bibliotekos interneto svetainė