Tarybos posėdis Tarptautinio projekto įgyvendinimo klausimais

Birželio 27 d. įvyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai susiję su Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Bibliotekų tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių“ įgyvendinimu.

Posėdžio metu svarstyti vykstančiųjų į Graikiją asmenų atrankos kriterijų, skaičiaus ir kelionės koofinansavimo klausimai.

Nuspręsta vykstančiųjų į Graikiją sąrašą sudaryti iš 30 asmenų, pirmenybę teikiant 2017 metais nedalyvavusiems išvykoje į Portugaliją.