Akmenės r. savivaldybės viešoji biblioteka

Akmenės r. savivaldybės viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Nepriklausomos Lietuvos metais ten, kur dabar Naujosios Akmenės miestas, buvo Karpėnų ir Ramučių kaimai. 1940 metais Ramučių kaime buvo atidaryta pirkia – skaitykla. Skaitykla veikė vos kelis mėnesius, nes 1941 metais prasidėjus karui, iki 1946m. buvo uždaryta.1946 metais sausio 1d. Mažeikių Kultūros, švietimo, darbo skyriaus įsakymu Jonas Gelmanas skiriamas atkurto klubo – skaityklos vedėju. Šią datą bibliotekininkai laiko Viešosios bibliotekos pradžia. 1955 metais keitėsi bibliotekos pavadinimas. Ji vadinama Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. 1996m. Viešojoje bibliotekoje atidaryta vokiečių literatūros biblioteka, kurioje yra apie 4 tūkstančiai egzempliorių spaudinių.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įkurta 1946 metais, šiandien yra svarbus informacijos, kultūros ir švietimo centras, vieša erdvė bendrauti, šviestis, lavintis, prasmingai leisti laisvalaikį. Biblioteka yra viešojo gyvenimo erdvė. Erdvė, kurioje galima susiburti, skaityti, leisti laisvalaikį, susipažinti, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti.
Bibliotekos funkcijos – demokratiška, moderni, informacijos, kultūros, švietimo įstaiga, užtikrinanti visuomenės poreikius, tenkinanti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti informacines technologijas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte.
Akmenės rajono Viešosios bibliotekos tinklą sudaro:
Viešoji biblioteka: skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyrius; 2 miesto – Akmenės, Ventos miestų filialai;1 miestelio – Papilės K.Narščiaus filialas; 10 kaimo filialų (Agluonų, Kalniškių, Eglesių, Jučių, Kairiškių, Kivylių, Kruopių, Pakalniškių, Sablauskių, Vegerių).
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dokumentų fonduose sukaupta 191966 egz. spaudinių.
Parengtas Viešosios bibliotekos internetinis tinklapis www.abiblioteka.lt. Apie bibliotekų informacinę veiklą informuojama žiniasklaidoje: laikraštyje „Vienybė”, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, žurnale „Tarp knygų”, periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė”, Šiaulių regiono bibliotekų tinklalapyje ir t.t.
Vienas iš Viešosios bibliotekos tikslų yra ugdyti visuomenės informacinę kultūrą bei gebėjimus, naudotis informacinėmis technologijomis. Viešoji biblioteka ir jos filialai plečia informacinių technologijų infrastruktūrą suderintą su žinių visuomenės tikslais ir uždaviniais. Bibliotekų skaitytojai rajono bibliotekose ne tik skaito knygas, periodinius leidinius, lankosi įvairiuose renginiuose, parodose, dalyvauja būrelių veikloje, bet ir naudojasi informacinėmis technologijomis.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamuose mokymuose „Informacinių technologijų naujovės“. Visos rajono bibliotekos per 2008—2014 metus kompiuterizuotos, suteiktas nemokamas internetas skaitytojams. Interneto išlaidoms lėšų skiria Akmenės rajono savivaldybė. Apie rajono bibliotekų renginius yra publikuojama Akmenės rajono savivaldybės svetainėje www.akmene.lt. Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdžius galima tiesiogiai stebėti internetu http://195.182.90.230/video/.

bibliotekos interneto svetainė