Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka buvo įkurta jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu – 1993 metais. 2004 metais bibliotekai suteiktas ilgamečio jos bičiulio, iš Alytaus kilusio žinomo prozininko Jurgio Kunčino vardas. 2006 metais centrinėse bibliotekos patalpose įrengta memorialinė ekspozicija – Jurgio Kunčino kambarys.

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos tinklas Alytaus mieste – centrinės patalpos (Seirijų g. 2), atskirai įsikūręs Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius (Topolių g. 21) bei 3 filialai: Vidzgirio filialas (Volungės g. 25), Informacijos ir laisvalaikio centras (Vilties g. 34), Pirmojo Alytaus filialas (Jiezno g. 2). Šiose bibliotekose per metus apsilanko daugiau nei 135 000 lankytojų, jiems išduodama daugiau nei 250 000 spaudinių. Bibliotekos fonduose – daugiau nei 150 000 egz. įvairių mokslo šakų, grožinės literatūros knygų, meno albumų, periodinių leidinių, kitų dokumentų. Vertingą jų dalį sudaro kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino rankraščių kolekcija.

Nuo 1998 metų Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka yra aktyvi Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) projekto dalyvė. Visuose bibliotekiniuose procesuose yra taikomos šiuolaikinės technologijos. Visuomenei teikiamos nuotolinės elektroninės paslaugos, išplečiančios realių paslaugų spektrą.

Bibliotekoje nuolat vyksta intensyvi ir įvairi kultūrinė veikla. Per metus įvyksta daugiau nei 100 atvirų renginių. Dažni ne tik literatūros vakarai, susitikimai, knygų pristatymai ir aptarimai, bet ir dailininkų, fotografų kūrybos parodos, kūrybiniai konkursai. Įgyvendinami projektai, kurių tikslas – literatūros populiarinimas, profesionalios ir mėgėjiškos kūrybos skatinimas, informacinių paslaugų modernizavimas, socialinės atskirties mažinimas. Bibliotekos „vizitinė kortelė“ – tradiciniai, nuo 2004-ųjų kiekvienais poriniais metais vykstantys trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“, kuriuose dalyvauja ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio kūrėjai.

bibliotekos interneto svetainė