Alytaus r. savivaldybės viešoji biblioteka

Alytaus r. savivaldybės viešoji biblioteka

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir teikti individui bei visuomenei naudotis dokumentuose, elektroninėse laikmenose fiksuotą informaciją, žinias, patirtį.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka – demokratinė institucija, užtikrinanti kultūros ir žinijos tęstinumą visuomenėje. Ji garantuoja kiekvieno piliečio pasirinkimo ir raiškos laisvę.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaupia universalų dokumentų fondą pagal Alytaus rajono vartotojų poreikius ir turimus finansinius išteklius.

Pagrindiniai tikslai – Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų infrastruktūros gerinimas, naujų informacinių technologijų sklaidos užtikrinimas, kokybiškas bibliotekinis ir informacinis Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vartotojų aprūpinimas, teikiamų paslaugų įvairovė, Alytaus krašto rašytinio paveldo kaupimas, saugojimas, sklaida.

bibliotekos interneto svetainė